Sprakforsvaret
   

Hotade språk

 

Ainu är ett ursprungsspråk i Japan, som inte har några kända släktingar. Det är ett hårt ansatt språk, som pressats tillbaka under århundraden. Enligt de mest pessimistiska uppskattningarna talas det idag bara av ett dussintal personer, trots att de som betraktar sig själva som ainu uppgår till omkring 30000 människor.

Bedreigde talen/Endangered languages - välgjord holländsk multimediapresentation om hotade språk i världen avsedd för gymnasieskolan. Ett modernistiskt Babels torn snurrar runt under introduktionen.

De Bundesraat för Nedderdüütsch bildades 2002 och kämpar för att bevara lågtyskan (plattyskan) i norra Tyskland.

Endangered Languages and Cultures är en blogg med bas i Australien, som sköts av flera skribenter, om lingvistik, språkdokumentation, forskningsteknologi och generellt allt som har att göra med hotade språk och kulturer.

Endangered Languages Project - "because every last word means another lost world". Webbplatsen fokuserar alltså på hotade språk och tycks sponsras av någon stiftelse med anknytning till Hans Rausing.

Folk&Språk arbetar med utsatta folkgrupper, vars språk inte ens blivit nedskrivna. Hittills har språkprojekt bedrivits i samarbete med 1900 folk, vars språk talas av över en miljard människor i 70 länder. Rörelsen verkar ha frireligiös anknytning.

Hotade språk i Europa - Tapani Salminen ombads 1993 att utarbeta en rapport om nyligen utdöda, hotade eller potentiellt hotade språk i Europa för European section of the Unesco Red Book Report on Endangered Languages. Språk: engelska.

Initiative Babel, ett UNESCO-projekt, använder sig av informations- och kommunikationsteknologier för att understödja språklig och kulturell mångfald och bevara språk som hotar att försvinna. Mer än 90 procent av innehållet på internet existerar bara på tolv språk - av runt 6000 i världen.

La Pòrta d´Òc är en portal om occitanska och Occitanien, som utgör en stor del av södra Frankrike.

Liviska är ett östersjöfinskt språk, som ursprungligen talades av liver i västra Lettland. Det är ett av de allvarligast utrotningshotade språken i världen för närvarande; det talas bara av omkring 35 personer, varav på sin höjd tio flytande (uppgift från 2009). Se också Wikipedia.

Maaya är ett världsomspännade nätverk för språklig mångfald, som strävar efter att bidra till uppvärdering och befrämjande av den språkliga mångfalden i världen. Nätverket är baserat i Genève, Schweiz. Flerspråkig information.

National Alliance to Save Native Languages bildades i oktober 2006 med det enda syftet att understödja återupplivandet av ursprungsspråken i USA.  155 av dessa 175 indian- och inuitspråk anses vara döende.

Native Languages of the Americas är en liten gräsrotsorganisation, som ägnar sig åt de amerikanska ursprungsspråkens överlevnad, särskilt genom att utnyttja internetteknologi.  Man tillstår att webbplatsen inte är vacker, men påpekar att den har en inre skönhet, eftersom den fungerar som ett nätbaserat kompendium med material om mer än 800 språk från den amerikanska kontinenten!

Native News Online Net - med undertiteln "...Celebrating Native Voices" är en nättidskrift, som rapporterar om indianernas situation i USA.

Survivor International är en organisation som har som målsättning att förhindra att stamfolk världen över utplånas. Det innefattar även att försvara deras språk.

UNESCO Interactive Atlas of the World's Languages in Danger - nätutgåvan av atlasen inkluderar all information i den tryckta utgåvan (på väg att tryckas – 21/2 2009) och mycket mera. Gränssnittet gör det möjligt för dig att söka igenom de hotade språk som förtecknas i 2009 års utgåva av UNESCO:s Atlas, genom att använda en kombination av sökkriterier och/eller zooma in på en karta. En karta med hotade språk kan också laddas ner i PDF-format.

 (Denna avdelning uppdaterades senast den 6/4 2017)