Sprakforsvaret
   

Uppdateringar gjorda under år 2006

(30/12 2006)

Norma J. Martinez: Det danske sprog 'visner' - Information 14/12 2006 (Nyheter och notiser)

Mette Klingsey/Mikael Børsting: Bred politisk afvisning av DF´s sproglov - Information 14/12 2006 (Nyheter och notiser)

Arild Hald Kirkegaard: Sproglov skal fremme dansk - Berlingske Tidende 23/8 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Linguistic imperialism - Wikipedia har sammanfattat teorin om språklig imperialism, som framför allt utvecklats av Robert Phillipson, och redogör också för debatten. (Länkar)

(29/12 2006)

Anders Lotsson: Ord som IBM lurat oss på - IDG.se 22/12 2006 (Artikelarkiv)

Eilish Gaffey: Biting your tongue: Globalised power and the international language - variant, våren 2005 (Artikelarkiv)

Språksamt - varannan vecka skriver Anders Lotsson krönikan Språksamt i Computer Sweden. Där skriver han om it-världens facktermer, men också om bruk och missbruk av språket som kommunikationsmedel. (Länkar)

(28/12 2006)

Dagens Nyheters ledarredaktion: Svenska ord på allas läppar - 27/12 2006 (Artikelarkiv)

Gitte Gravengaard/Pia Quist: Dovne danske ører - Berlingske Tidende 11/12 2006 (Artikelarkiv)

Tove Skutnabb-Kangas: Endangered linguistic and cultural diversities and endangered biodiversity – the role of educational linguistic human rights in diversity maintenance – föredrag vid  Diyarbakir PEN Seminar on Cultural Diversity, Turkiet, den 20-25/3 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Shaheen Chugtai: The role of language in Arab reforms - Aljazeera.net 8/11 2004 (Artikelarkiv)

Dialekt.dk - denna webbplats, som drivs av humanistiska fakulteten vid Köpenhamns universitet, handlar om dialekter, språk och språkliga olikheter. "Dialekter er virkelighedens sprog. Fra Gedser til Skagen, fra Vollsmose til Hørsholm og fra Nørrebro til Aabenraa tales dansk på mangfoldige måder." (Länkar)

(27/12 2006)

Stefan Lundberg: "Finlandssvenskar - bortskämd minoritet" - Dagens Nyheter 27/12 2005 (Nyheter och notiser)

Bill Templer: Teaching the Language of the Conqueror - Z Magazine Online juni 2003 (Artikelarkiv)

Kirsten Rask: Dogmedansk - Politiken 5/9 1999 (Artikelarkiv)

Languages of the world - denna sida är knuten till The National Virtual Translation Center (NVTC), som bildades februari 2003  "for the purpose of providing timely and accurate translations of foreign intelligence for all elements of the Intelligence Community", d.v.s. i USA. (Länkar)

(26/12 2006)

Christian N. Eversbusch: Ænglis' som nysprog - Inlägg i Modersmål-Selskabets årsbok 2006 med titeln Nysprog nu (Artikelarkiv)

Dansk Folkeparti: Forslag til folketingsbeslutning om forberedelse af en dansk sproglov - 6/12 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Noregs Mållag, som kämpar för nynorskan, bildades på en stämma i Oslo den 4-5/2 1906, men lokala mållag hade bildats redan på 1860-talet. (Länkar)

Tal Dansk Bevægelsen är samlingsplatsen för dem, som älskar det danska språket och som är bekymrade över den misshandel, som språket utsätts för, inte minst i medierna. Dessutom är Tal Dansk Bevægelsen bekymrade över den amerikanska kultur- och språkimperialism, som leder till att bra danska ord ersätts med engelska. (Länkar)

(25/12 2006)

African Languages Must be Promoted - Cameroon Tribune 13/12 2006 (Nyheter och notiser)

At least 100 languages threathened with extinction - International Herald Tribune 9/11 2006 (Nyheter och notiser)

(24/12 2006)

Curt Bladh: Akademikväll till svenskans försvar - Sundsvalls Tidning 22/12 2006 (Nyheter och notiser)

Landskapsregeringens språkkommitté: Insatser för svenska språkets ställning - förslag till språkpolitiskt program för landskapet Åland - 25/4 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(23/12 2006)

Catharina Nyström Höög: Berättelser som källa till information om språkliga attityder - Nordmålforum december 2005: Nordiske språkklima under engelsk press, artikkel 12 (Avhandlingar och uppsatser)

Language Families - en sektion av KryssTals webbsida - introducerar de viktigaste språkfamiljerna, däribland den indoeuropeiska, uraliska, altaiska, afroasiatiska, sino-tibetanska, malajo-polynesiska, Niger-Kongo och den dravidiska. (Länkar)

(22/12 2006)

Pontus Hammarlund: Svenska är den nya melodin - Metro 22/12 2006 (Nyheter och notiser)

Nabila Abdul Fatah: Min respekt till alla som lärt sig svenska - Metro 21/12 2006 (Artikelarkiv)

Euskaltzaindia är namnet på den baskiska språkakademi, som vårdar euskara, d.v.s. baskiskan. Akademin genomför forskning om språket, försöker skydda det och upprättar normer för användning. Baskiskan är ett icke-indoeuropeiskt språk, som talas i det sydöstra hörnet av Biscayabukten, i Spanien och Frankrike. Språk: baskiska, spanska, franska och engelska. (Länkar)

(21/12 2006)

Carl Otto Werkelid: Försvarstal för svenskan - Svenska Dagbladet 21/12 2006 (Nyheter och notiser)

Sture Allén: Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20/12 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Högtidssammankomst 20 december 2006 (innehåller bl.a. Horace Engdahls tal) - Pressinformation från Svenska Akademien (Avhandlingar och uppsatser)

(20/12 2006)

Kirsten Grau Nilsen: Tanker om vort sprog - Flensborgs Avis 20/10 2006 (Artikelarkiv)

Hanna Petersson: Slang - ett hemligt språk eller ett sätt att markera avstånd - Norrköpings Tidningar 18/2 2006 (Nyheter och notiser)

Lars Anders Kulbrandstad: Minoritetsspråk og minoritetsspråkbrukere i Norge - Språknytt 1-2/2003 (Artikelarkiv)

(19/12 2006)

Alla irländare ska tala iriska - Dagens Nyheter 19/12 2006 (Nyheter och notiser)

Ett stærkt danskt sprog kan overleve globaliseringen - ledare i Berlingske Tidende 18/12 2006 (Artikelarkiv)

Marianne Juhl: Lingua Tyrannosaura - Weekendavisen 14/12 2006 (Artikelarkiv)

Kristoffer Holm Pedersen: Danskhed under press - Universitetsavisen 17/3 2005 (Nyheter och notiser)

(18/12 2006)

Elisabeth Gustawsson: Engelsmän är fulla som grevar och svenskar som kastruller - Tvärsnitt 4/2006 (Artikelarkiv)

Fred Karlsson: Språkklimatet i världen - och i Svenskfinland - festtal vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årshögtid 5/2 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Heidi Backas: Hans sol har starka muskler - Meddelanden från Åbo Akademi 28/11 2003 (Artikelarkiv)

(17/12 2006)

Matilda E Hansson: "Jag ser mig som same i Sverige" - Svenska Dagbladet 27/11 2006 (Nyheter och notiser)

Didrik Søderlind: Heller islandsk enn engelsk - forskning.no 10/7 2004 (Artikelarkiv)

Henrik Johansson: När engelskan tog kommandot i skolan - Tvärsnitt nr 1/2004 (Artikelarkiv)

Enligt min humla med undertiteln "inget är för stort eller för litet för Joshens slägga" innehåller också en del synpunkter på svensk språkpolitik. (Länkar)

(16/12 2006)

Thomas Hylland Eriksen: McDonaldisation or diversity? The use of English as a foreign language - föredrag vid konferensen om Bi- and Multilingual Universities, University of Helsinki, 1-3/9 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

(15/12 2006)

Leif Furhammar: Tv-krönikan: Häftig språkdebatt - Dagens Nyheter 30/11 2006 (Recensioner)

Torben Bramming: En skam at gøre engelsk til god latin - Berlingske Tidende 26/8 2006 (Artikelarkiv)

SASS (Intresseföreningen Svenskar Andra Sidan Sundet) är föreningen för dig  som har ett intresse för Danmark, danskar och danskhet ur ett svenskt perspektiv. Mötet mellan svenskar, som bor eller studerar i Danmark, och danskar har definitivt en språklig dimension, som belyses på denna nätplats. (Länkar)

(14/12 2006)

Chris Brinck: Multilingual Universities - Observations and Conclusions - PowerPoint-presentation vid konferensen om Bi- and Multilingual Universities, Helsinki University, 1-3/9 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Ulf Wallin: Vägar till läkarlegitimation - Tidskriften Folkuniversitet, nr 2/2004 (Nyheter och notiser)

Frans Gregersen: Hvorfor kan vi københavnere ikke forstå svensk når jyder kan forstå københavnsk? - Sprogforum nr 29, 2004 (Artikelarkiv)

Budstikken är danska Modersmålskredsens blogg, som är mycket intressant och givande. (Länkar)

Sven Öhman, språkvetare och bl.a. tidigare professor vid Uppsala universitet, ledde bl.a. det tvärvetenskapliga projektet "Språk och mänskligt handlande" vid samma universitet 1995 - 1999. (Länkar)

(13/12 2006)

Richard Swartz: Språkransonen värms på eget primuskök - Svenska Dagbladet 12/12 2006 (Artikelarkiv)

Søren Gosvig Olesen: Snakker du engelsk? – Universitetsavisen, Köpenhamns Universitet, 31/8 2006 (Artikelarkiv)

Heli Berg: Motion om högre utbildning på minoritetsspråk - 30/9 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Finn Kjeller: Sprogpolitik og globalisering - når pengene taler højest -Socialistisk Information nr 181, november 2003 (Artikelarkiv)

Merete Wagner Hoffman: Engelsk som arbejdssprog - Kommunikatøren nr 5/2003, 8/10 2003 (Artikelarkiv)

Modersmålskredsens syfte är "at styrke og udvikle det danske sprog såvel som det nordiske sprogfællesskab, som vi opfatter som en umistelig del af vores kulturelle arv.

Vi er kritiske over for sproglige domænetab og  den anglificering af ordforrådet, vi desværre er vidne til i disse år. Dertil kommer, at det dansk, vi fremstilles for i offentligheden, ofte lader meget tilbage at ønske med hensyn til sprogrigtighed, velklang og veltalenhed." (Länkar)

(12/12 2006)

Universitet delar upp utbildning och forskning om språk - Stockholm universitets webbplats 6/12 2006  (Nyheter och notiser)

Ljubomir T. Devic: Svenska Akademien urholkar svenska språket - ETC 29/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Michael Herslund: Sprogpolitik og sprogpolitikker - Sprogforum nr 19, 2001 (Artikelarkiv)

Charlotta af Hällström: Definitioner på några termer som används i språkvårdslitteratur - Språkbruk 1/2000 (Artikelarkiv)

John Horvath: Die Lingua Franca des Netzes - webbplatsen Telepolis 24/3 1997 (Artikelarkiv)

Nordand - nordisk tidskrift for andrespråksforskning utkom med sitt första nummer under 2006. (Länkar)

(11/12 2006)

Ingemar Fransson: Värsta språket måste stoppas - Arbetarbladet 10/12 2006 (Nyheter och notiser)

Arnold Dalen: Jemtsk og trøndersk - to nære slektningar - Språknytt nr 3/2005 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Svenskans egenheter lockar språkforskare - Svenska Dagbladet 8/2 2004  (Artikelarkiv)

Anne Holmen: Sproglig mangfoldighed - Sprogforum nr 19, 2001 (Artikelarkiv)

(10/12 2006)

Peter Olofsson: Språkförsvar i strid med väderkvarnar? - Alba nr 6/2006 (Artikelarkiv)

Kjell Ivar Vannebo: Språk og makt - ledare i Språknytt 3-4/2004 (Artikelarkiv)

Aldís Sigurðardóttir: Danskerne og det islandske sprog - den norrøne tradition i Danmark i ett postkolonialt perspektiv - Sprogforum nr 29, februari 2004 (Artikelarkiv)

Hartmut Haberland: Hvorfor vi taler skandinavisk - Sprogforum nr 29, februari 2004 (Artikelarkiv)

(9/12 2006)

Pokern är död - länge leve Påkern - pressmeddelande från Svenska Spel 15/11 2006 (Nyheter och notiser)

Ileana Schrøder: Esperanto og EU utvidelsen - Sprogforum nr 30, 2004 (Artikelarkiv)

Stephen Walton: Atlas over språk i fare - Språknytt nr 1/2004 (Recensioner)

Svensk språkhistoria - Ulf Swedjemark beskriver i en utförlig artikel svenskans historia till dags dato. (Länkar)

SprogBoken - om verdens sprog - og deres slægtskab - detta är den förkortade nätversionen av Jørgen Paghs "Sprogboken". (Länkar)

(8/12 2006)

Oppfølginga av Norsk i hundre - ledare i Språknytt nr 2/2006

Inger Enkvist: Spanska språket minskar i Spanien - Svenska Dagbladet 16/1 2003 (Artikelarkiv)

Robert Phillipson: English and the world´s languages - Humanising Language Teaching, november 2001 (Artikelarkiv)

De Nederlandse Taalunie - den nederländska språknämnden är ett samarbetsorgan för Nederländerna, Flandern och Surinam. (Länkar)

Australisk engelska - denna artikel från Wikipedia reder ut vissa av skillnaderna mellan å ena sidan australisk engelska och brittisk och amerikansk å den andra. Cockneydialekten och irländsk engelska har utövat ett speciellt inflytande på australisk engelska. (Länkar)

(7/12 2006)

Anders Lotsson: Språkteknik nyckeln till webben - IDG.se 31/8 2006 (Artikelarkiv)

Svenska språkets historia - föredragsresuméer, Åbo 19-20/5 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Karin Fjellhammer Seim: Futharken - vårt første alfabet - Språknytt 4/2005 (Artikelarkiv)

Martina Buss: Fram med svenskan! - Sprogforum nr 29/2004 (Artikelarkiv)

Björn Rehnström: Att skriva på älvdalska - Första konferensen om älvdalska, Uppsala universitet, 18 - 19/6 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

(6/12 2006)

Stiftelsen för Internetinfrastruktur: Nu kommer å,ä, ö i domännamnen forts. - pressmeddelande december 2006 (Nyheter och notiser)

Språkfel naturlig väg mot rätt grammatik - Pressmeddelande från Uppsala universitet 30/11 2006 (Nyheter och notiser)

Jørn Lund:Sprog till salg - Språknytt 3/2006 (Artikelarkiv)

Marcus Fridholm: Svenskan inte officiellt språk i Sverige? - Sagor från livbåten 10/12 2005 (Artikelarkiv)

Tove Skutnabb-Kangas: Languages policies and education: the role of education in destroying or supporting the world´s linguistic diversity - Världskongressen om språkpolitik, Barcelona 16-20/4 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

(5/12 2006)

Sylfest Lomheim: Norsk og nordisk - Språknytt 4/2006 (Artikelarkiv)

Marita Kristiansen: Fagspråkstrategin till Noregs handelshøgskole - Språknytt 2/2006 (Artikelarkiv)

Nina Bergdahl: Engelska ord i elevers svenska texter - 10-poängsuppsats, Växjö universitet, vt 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(4/12 2006)

Kjell Holm: Okritisk och överflödig inlåning av utrikiska - Ystads Allehanda 29/11 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Svein Lie: Språksamarbeid i Norden - Språknytt 1/2004 (Artikelarkiv)

Robert Phillipson: Engelsk i globaliseringens tidsalder - Sprogforum 1999 (Artikelarkiv)

Ge ditt barn en gåva - språkkunskaper ger valfrihet - denna broschyrtext, som ännu inte publicerats, har utarbetats av Leena Huss och Ellen Bijvoet, och handlar om två- och flerspråkighet i familjen. (Länkar)

Tyska språkets historia - en kort introduktion i det tyska språkets historia av Jürgen Weigl och några förtydliganden av vissa språkvetenskapliga begrepp avseende detta språk. (Länkar)

(3/12 2006)

Avdelningarna Tummen upp och Tummen ner uppdaterades för december månad.

Anders Piltz: Hotet mot latin i Lund - Sydsvenska Dagbladet 2/11 2006 (Artikelarkiv)

Skolverket: Svenska ungdomar är mycket duktiga i engelska - pressmeddelande 2/3 2004 (Nyheter och notiser)

Tore Otterup: "Jag är en helt gränslös person" - Humanistdag-boken 2003, Göteborgs universitet (Avhandlingar och uppsatser)

Jesper Blomqvist sammanfattar grekiskans historia i artikeln "Ett språk som motstått tiden - grekiska genom 3000 år" på klassiska och semitiska institutionens, Lunds universitet, webbplats. Just nu, år 2006, lever dock de klassiska språken farligt på Lunds universitet. (Länkar)

(2/12 2006)

David Graddol: English Next - why global English may mean the end of 'English as a Foreign Language' - British Council 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Curt Isaksson: Dåligt förberedd student bekymmer för språklärare - Universitetsläraren nr 18/2005 (Artikelarkiv)

Sven Öhman: Chomsky - en lingvist utan språköra - Svenska Dagbladet 24/3 2003 (Artikelarkiv)

(1/12 2006)

Christina Käll: Offentliga institutioner bör ha svenska namn - Kristianstadsbladet 1/12 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Huw Jones: Your language - your right - Eurolangs nyhetsbrev 30/11 2006 (Nyheter och notiser)

Kjell Albin Abrahamson: Kjell Albin knyter ihop säcken - Länstidningen Östersund 31/12 2005 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Svenskan pressas tillbaka - Svenska Dagbladet 5/1 2003 (Artikelarkiv)

Jógvan i Lon Jacobsen: Føryiskt - Færøsk - Sprogforum nr 19, Vol. 7, 2001 (Artikelarkiv)

Regeringskansliet: Nationella minoriteter och minoritetsspråk - en sammanfattning av regeringens minoritetspolitik - mars 2001 (Avhandlingar och uppsatser)

Utkast till språklag för Wales (Wales Language Measure 2007) –  tre oppositionspartier i Wales nationalförsamling liksom ett antal frivilligorganisationer har tagit initiativ till en kampanj för att ytterligare stärka kymriskan lagvägen. I paragraf 2 slås det fast att kymriskan är ett officiellt språk i Wales och att allt som sker på detta språk är lika giltigt som det som sker på engelska. (Länkar)

(30/11 2006)

Wilhelm Tunemyr: Engelska som undervisningsspråk - utarmning eller internationalisering? - Chalmers kårtidning Tofsen 5/2006 (Artikelarkiv)

Sigbrit Francke: Engelska som utbildningsspråk - Högskoleverkets webbplats, 13/9 2006 (Artikelarkiv)

Charlotte Gooskens: Internordisk sprogforståelse i ett dialektperspektiv - föredrag på Møde om udforskningen av danskt sprog (MUDS), Århus universitet, 13/9 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Olle Josephson: Norrmän är bäst på skandinaviska språk - Svenska Dagbladet 7/12 2003 (Artikelarkiv)

Bo Löfvendahl: Musikens språk är engelska - Svenska Dagbladet 19/10 2003 (Artikelarkiv)

(29/11 2006)

Tove Bull: Nynorsk som minoritetsspråk - Språknytt 3-4/2004 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Olika språkkulturer möts när EU vidgas - Svenska Dagbladet 18/4 2004 (Artikelarkiv)

Finn-Erik Vinje: "Der lå et folk bag, et andet berømmeligt rige". Om svesismer i unionstiden 1814 - 1905 - Språknytt 2/2004 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Svenskans egenheter lockar språkforskare - Svenska Dagbladet - Svenska Dagbladet 8/2 2004 (Artikelarkiv)

SAlanguages.com är en sida som tillägnas språken i Sydafrika. Sydafrika har inte mindre än elva officiella språk. De fem största modersmålen (2001) var izizulu, isixhosa, afrikaans, sepedi och engelska - i den ordningen. (Länkar)

(28/11 2006)

Thomas Nygaard Laursen: Dansk i fremtiden - 25/4 2005 (Artikelarkiv)

Arne Torp: Skandinavisk nabospråkforståelse - ideal eller virkelighed? - Språknytt 3-4/2004 (Artikelarkiv)

Catharina Grünbaum: På Färöarna tar man orden på allvar - Dagens Nyheter 18/9 2004 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Identitet skapas genom orden - Svenska Dagbladet 1/6 2004 (Artikelarkiv)

Linguas - Morten Svendsen språkside innehåller mycket information om både planerade (konstgjorda) språk och naturliga språk. (Länkar)

(27/11 2006)

Ellen Bijvoet/Kari Fraurud: "Svenska med något utländskt" - Språkvård 3/2006 (Artikelarkiv)

Mia Holmgren: Engelska allt mer populär bland indier - Dagens Nyheter 26/11 2004 (Nyheter och notiser)

Dag F. Simonsen: "Parallellspråklighet" - viktig nyorientering i norsk och og nordisk språkpolitikk - Språknytt 3-4/2004 (Artikelarkiv)

Kenneth Hyltenstam/Tomasso Milani: Kvenskans status - Rapport för Kommunal- och regionaldepartementet och Kultur- och kirkedepartementet i Norge, oktober 2003 (Avhandlingar och uppsatser)

Bo Löfvendahl: Rätt att säga ja till "euro" och nej till "jorå" - Svenska Dagbladet 24/8 2003 (Artikelarkiv)

Sydafrika har inte mindre än elva officiella språk, d.v.s. sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, engelska, isindebele, isixhosa and isizulu, vilket framgår av Republiken Sydafrikas (Azanias) konstitution. (Länkar)

(26/11 2006)

Jeanette Björkqvist: Svenska ord är trendigt värre - Svenska Dagbladet 26/11 2006 (Nyheter och notiser)

Olle Josephson: Språken förenar över gränserna - Svenska Dagbladet 25/11 2006 (Artikelarkiv)

Viveka Adelswärd: Nya ord behövs för att fylla luckor i språket - Svenska Dagbladet 9/5 2005 (Artikelarkiv)

Viveka Adelswärd: Blind höna hittar behändig plupp - Svenska Dagbladet 5/9 2004 (Artikelarkiv)

Ragnhild Ljosland: Haldningar till engelsk - Språknytt 2/2004 (Artikelarkiv)

Catharina Grünbaum: Ära och ändamålsenlighet - den svenska språkvårdens historia - Dagens Nyheter 7/2 2004 (Artikelarkiv)

(25/11 2006)

Olle Josephson: Att blanda språk är mänskligt och bra - Svenska Dagbladet 11/12 2004 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Slangspråk söker gemensam etikett - Svenska Dagbladet 10/10 2004 (Recensioner)

Bo Löfvendahl: Engelska kan vara både fint och fult - Svenska Dagbladet 12/9 2004 (Artikelarkiv)

Melinska Stenografförbundet organiserar stenografer i Sverige. Stenografi, egentligen "sammanträngd skrift", är en skrift med speciella tecken som gör att man skriver lättare och snabbare än med vanlig skrift. Den som är språkintresserad brukar fascineras av hur det stenografiska systemet samarbetar med språkets och ordens uppbyggnad. (Länkar)

(24/11 2006)

Karl-Johan Lönnroth: Översättning inom EU - Föredrag vid Svensk-finska översättarseminariet, Vasa, 15 - 16/9 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

(23/11 2006)

Anders Larsson: Engelska lockar ingen - Kristianstadsbladet 23/11 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Barbro Sollbe: EU-parlamentet: Babels torn, fast tvärtom - Gefle Dagblad 13/11 2006  (Artikelarkiv)

Kungliga Tekniska Högskolan: Yttrande över betänkandet "Mål i mun" - 25/9 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

(22/11 2006)

Henrik Söderlund: Engelskan tar över svensk hockey - Upsala Nya Tidning 6/3 2006 (Artikelarkiv)

Aud Marit Simensen: Engelsk seirer på alle fronter - Aftenposten 15/3 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Birgit Schaffar: Från internationaliseringens andra sida - Meddelanden från Åbo Akademi 15/10 2004 (Artikelarkiv)

Språkvis - Språkteknologisk vismansrapport har utarbetats av Krister Lindén, Kimmo Koskenniemi och Torbjörn Nordgård på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, som erhöll rapporten sommaren 2006. Rapporten innehåller en tioårsplan med syfte att göra de nordiska länderna till en ledande region i språkteknologi. I rapporten anges Språkrådet och de andra nordiska språkvårdsorganen som nyckelaktörer. Det framhålls också att vi måste sprida insikten till allmänhet och politiker att språkteknologi har en nyckelposition för att bevara och upprätthålla våra språk och vår kultur. (Länkar)

(21/11 2006)

Webbutsändning från Språkvårdsgruppens trettioårsjubileum den 17/11 2006 (Nyheter och notiser)

Sune Norgren: Kivik Art Centre är ett arbetsnamn - Kristianstadsbladet 14/11 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Marianne Lindholm/Per-Åke Lindblom: Konsthallen på Österlen bör ha ett svenskt namn - Kristianstadsbladet 11/11 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Charlotta von Schultz: Svensk sökmotor hittar rätt på alla fem nordiska språken - Ny Teknik 6/9 2006 (Nyheter och notiser)

Älvdalskan, som talas av ungefär 3000 personer, skiljer sig lika kraftigt från rikssvenskan som isländskan och färöiskan, och många anser därför att älvdalskan är ett eget språk. (Länkar)

(19/11 2006)

Lina Kalmteg: Oro inför Googles söktjänst - Svenska Dagbladet 18/11 2006 (Nyheter och notiser)

Avstavningshomografer - en avstavningshomograf är ett ord som kan tolkas som resultatet av minst två olika sammansättningar. Bildrulle (bil-drulle eller bild-rulle) är ett bra exempel. (Länkar)

(18/11 2006)

Olle Käll: Hur behålla språkkompetensen i Sverige? - Skolledaren nr. 11/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Carina Andersson m.fl.: En granskning av rapporten "Kartläggning av svenska som andraspråk" från Myndigheten för skolutveckling - B-uppsats, Institutionen för Nordiska språk, Lunds universitet, vt 2004 Uppsatsen är kritisk mot de rekommendationer som Myndigheten för Skolutveckling lagt fram om att slå ihop svenskämnet med Svenska som andraspråk i ungdomsskolan, en organisation där ingen elev skulle arbeta på rätt språklig nivå. (Avhandlingar och uppsatser)

Avdelningen Tummen upp uppdaterades för november månad.

(17/11 2006)

Davyth Hicks: Unity in diversity? European Parliament rejects Bernat Joan´s Report proposals - Eurolangs nyhetsbrev 15/11 2006 (Nyheter och notiser)

Bernat Joan i Mari: Betänkande om en ny ramstrategi för flerspråkighet - ingivet till Europaparlamentet 23/10 2006 (Avhandling och uppsatser)

Anna Helga Hannesdóttir/Gitte Mose: Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden - utredning på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, december 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

(16/11 2006)

Erika Lyly: Att fråga efter rätt kunskaper - Språkvård 3/2005 (Artikelarkiv)

Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen: Högskoleutbildning på svenska i Finland. En strategi - augusti 2003 (Avhandlingar och uppsatser)

(15/11 2006)

Olle Käll: Brev till Stockholm Visitors Board om språk i "What's On?" - 12/11 2006 (Brevarkiv)

Per Jonsson: Svensk överhet och finska undersåtar. Svensk språkpolitik under 400 år - föreläsning på Finsk-ugriska institutionen, Lunds universitet, april 1990 (Avhandlingar och uppsatser)

(14/11 2006)

Uppsalanytt/Näringslivet: Cecilia Wikström:"Språkkris hotar den svenska skolan" - 31/8 2006 (Nyheter och notiser)

Lars Elenius/Stefan Ekenberg: Minoritetsspråk och myndighetskontakt: flerspråkighet bland användare av samiska, meänkieli och finska efter minoritetsspråklagarnas tillkomst 2000 - Rapport till Länsstyrelsen i Norrbottens län 16/9 2003 (Avhandlingar och uppsatser)

Indoeuropeiska språk - artikel från Wikipedia. Den engelska versionen är dock utförligare. (Länkar)

(13/11 2006)

Yasmine El Rafie: Festival ger liv åt ladino - Svenska Dagbladet 13/11 2006 (Nyheter och notiser)

Östen Dahl: Språklig komplexitet - Tvärsnitt nr 4/2004 (Artikelarkiv)

Sven Öhman: Att närma sig språket - Tvärsnitt nr 2/2000 (Artikelarkiv)

Peter Gärdenfors: Om språkets uppkomst - Tvärsnitt nr 2/1999 (Artikelarkiv)

(12/11 2006)

Ordspråk från olika kulturer innehåller ordspråk från nästan hela världen. "Förolämpa inte krokodilen, om dina fötter är kvar i vattnet", är ett användbart afrikanskt ordspråk. (Länkar)

Debatthuset - här finns också möjlighet att diskutera svenska liksom andra språk samt retorik. (Länkar)

Conlanger.com är en flerspråkig diskussionsgrupp med totalt 283 registrerade användare den 12/11 2006. Det finns också en skandinavisk avdelning, där språkfrågor diskuteras. (Länkar)

Mikropuhe är ett talande dataprogram. Skriv in ett ord och det uttalar ordet. Den har dock problem med vissa svenska fonem, som till exempel "u" i "husse", "å" i "åtta" och "ö" i öra. (Länkar)

(11/11 2006)

Åsa Mickwitz: Svengelska - hot eller möjlighet? - Universitas Helsingiensis, höstnumret 2006 (Artikelarkiv)

Kalle Kniivelä är mycket språkintresserad och upprätthåller en webbplats på finska, svenska, esperanto och ryska. Läs mer om språksituationen i familjen! (Länkar)

(10/11 2006)

Eric Lindesjöö: Vår strävan måste vara tvåspråkighet - Universitetsläraren 17/2006 (Artikelarkiv)

Kurt Braumüller/Ludger Zeevart: Semikommunikation, rezeptive Mehrsprachigkeit und verwandte Phänomene - Arbeiten zur Mehrsprachigkeit nr 19/2001 (Avhandlingar och uppsatser)

Neville Alexander: Language, Education and Race Relations - Conferance paper, Durban, South Africa, 3-5/9 2001 (Avhandlingar och uppsatser)

Vienna Manifesto "The cost of monolingualism" - 7-9/6 2001 (Avhandlingar och uppsatser)

Mikael Nyberg: Talar du brysselska? - Aftonbladet 19/4 1997 (Artikelarkiv)

(9/11 2006)

Thomas Gustafsson: "Alla ska tala svenska" - Aftonbladet 9/11 2006 (Nyheter och notiser)

Per Holmer: Ett språk på väg mot undergång - Svenska Dagbladet 9/11 2006 (Recensioner)

Daniel Erlandsson: Förortsslang bättre än blattesvenska - Östgöta Correspondenten 6/11 2006 (Artikelarkiv)

Jan Anvard är professor i språk och kultur vid Linköpings universitet. På hans webbplats kan man hitta flera intressanta artiklar, bl.a. om namngivning av bär. Alla bärsorter som slutar på -on är t.ex. garanterat ätliga. (Länkar)

Te Svidish Häcker´s Dictionary  är en ordbok över svengelska i data- och internetvärlden. Stavningen är tänkt att så långt som möjligt vara "fonetisk", så att man ska få en uppfattning om hur orden uttalas. (Länkar)

(8/11 2006)

Robert Phillipson: What does the unification of Europe mean for the linguistic and cultural diversity? - Power Point-presentation, 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Peter Andersson/Annika Bergström: Sture Allén eller Big Brother-Linda - vem har makten över språkets förändring - Humanistdag-boken nr 17, 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Retoriksidan är en handbokssida, men innehavaren "hoppas att sidan dessutom ska vara underhållande eftersom den enda stora dödssynden inom retoriken är att vara tråkig." (Länkar)

Språkvårdarna Lorentzen & Nilsson menar att grunden för att lyckas förmedla ett budskap är att "till fullo behärska de språkliga uttrycksmedlen". (Länkar)

Falkman Råd & Retorik utbildar sedan 1986 företag och organisationer i retorik – konsten att övertyga. I utbildningen används en varumärkesskyddad modell "Falkmans Trappa" för disposition och arbetsmetod för att förbereda och hålla tal, skriva brev och artiklar eller möta massmedia. (Länkar)

(7/11 2006)

Robert Phillipson: Global English and local language policies: what Denmark needs - Language Problems and Language Planning, våren 2001 (Artikelarkiv)

(6/11 2006)

Vänsterpartiet: Motion om svenska språket 2006/07:K227 - 29/10 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Charlotte Gooskens: Hvad forstår unge svensker og nordmænd best - engelsk eller dansk? - Tidskrift for Sprogforskning 9/12 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Merit Wager: Om att svenskan inte är officiellt språk i Sverige - blogg om samtid & framtid 6/12 2005 (Artikelarkiv)

(5/11 2006)

Ylva Skogsberg: "Styr fördomar om andra människor vår uppfattning om dialekter?" - C-uppsats i Allmän språkvetenskap, Stockholms universitet ht 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Jasmina Sopova: Berber´s shining star - The Unesco Courier, april 2000 (Nyheter och notiser)

Norsk/Nordisk ordboksamling innehåller 2243 länkar till nätordböcker och språkundervisning, en tjänst, som tillhandahålls av IvarMedia, en icke-kommersiell arkivtjänst. (Länkar)

(3/11 2006)

Daniel Erlandsson: Underdrift bättre än understatement - Östgöta Correspondenten 27/10 2006 (Artikelarkiv)

Ministerrådsförslag om deklaration om nordisk språkpolitik - 13/9 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(2/11 2006)

Arne Rubensson: Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt - 2/11 2006 (Brevarkiv)

Margit Bönnemark: Language use in dissertations presented at Örebro University 1999 - 2004 - föredrag vid Bi- and Multilingual Universities, Helsinki University, September 1- 3, 2005 (Avhandlingar ochj uppsatser)

Föreningen Norden verkar bl.a. för att främja den mellannordiska språkförståelsen, eller som det heter i idé- och handlingsprogrammet: "Föreningen Norden ska främja den svensk-dansk-norska språkförståelsen som ett omistligt värde för allt samarbete och utbyte i Norden. Språkgemenskapen ska på alla sätt stärkas." (Länkar)

(1/11 2006)

Linus Larsson: ”Idn kan förstöra internet” - IDG.se 1/11 2006 (Nyheter och notiser)

Det er bare ikke good enough  - DM - fagforening for højtutdannede, april 2006 (Nyheter och notiser)

Dårligt engelsk truer fagligheden - DM - fagforening for højtutdannede, 12/1 2006 (Nyheter och notiser)

(31/10 2006)

Tema: dansk eller engelsk - Forlæggerforeningen, Debatten 9/10 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Sabine Kirchmeier Andersen: Vi har bruk for dansk sprogteknologi - Berlingske Tidende 26/5 2005 (Artikelarkiv)

Viviane Reding: Framtiden för regionala språk och minoritetsspråk i EU - tal vid konferensen om inrättande av en gemensam struktur för att främja historiska språkminoriteter i Europeiska unionen i Helsingfors, 11/10 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

(30/10 2006)

Martin Fransson: Tony Gustavsson inför språktest i Hammarby - Dagens Nyheter 28/10 2006 (Nyheter och notiser)

Jørn Lund/Sabine Kirchmeier-Andersen: Farvel til dansk? - Politiken 15/10 2006 (Artikelarkiv)

Miklós Kontra: Should a National Minority Subsidize the Education of a Majority? - föreläsning vid konferensen "Focus on linguistic diversity in the new Europe" 13/10 2003 (Avhandlingar och uppsatser)

Ola Karlsson: Mail och site - betydelseförändringar av engelska lånord - Svenska datatermgruppen 2/4 1999 (Artikelarkiv)

Debatten.fi  är ett diskussionsforum, som drivs gemensamt av Vasabladet, Jakobstads Tidning och Syd-Österbotten. Finlandssvenskheten – och därmed svenska språket – har sin givna plats på detta forum. (Länkar)

(29/10 2006)

"Få inbyggare, to skriftspråk" - artikel om norsk språkhistoria av Eyvind Fjeld Halvorsen, vilken är publicerad på norska ambassadens webbplats i Danmark. (Länkar)

(28/10 2006)

Olle Josephson: Ibland är engelskan ordfattigare än svenskan - Svenska Dagbladet 28/10 2006 (Artikelarkiv)

Peter Hoffsten: Gräv där du står, Lars Leijonborg! - Norrköpings Tidningar 11/10 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Robert Phillipson: English in globalization: three approaches - Journal of Language, Identity and Education, januari 2004 (Recensioner)

The Economist: The triumph of English - A world empire by other means - 20/12 2001 (Artikelarkiv)

(27/10 2006)

Barbara Czarniawska: Språket både öppnar och sätter gränser - Universitetsläraren 16/2006 (Artikelarkiv)

Daniel Erlandsson: Engelska stör många läsare - Östgöta Correspondenten 20/10 2006 (Artikelarkiv)

(26/10 2006)

Robert Phillipson: English, a cuckoo in the European higher education nest of languages? - European Journal of English Studies, 10/1 2006 (Artikelarkiv)

(25/10 2006)

Michaël Stenberg: Brev till SSM Bygg & Fastighets AB om "Tell Us Tower" - 25/10 2006 (Brevarkiv)

Avdelningen Tummen ner uppdaterades för oktober månad.

(24/10 2006)

Robert Phillipson: English, no longer a foreign language in Europe? - Handbook of English Language Teaching 2006 (Artikelarkiv)

SSM Bygg & Fastighets AB: Svar till Marianne Lindholm och Per-Åke Lindblom - 24/10 2006 (Brevarkiv)

(23/10 2006)

Eduardo Mendieta m.fl.: English in the geopolitics of knowledge - att publiceras i Revista Canaria de Estudios Ingleses 2006 (Artikelarkiv)

Marianne Lindholm/Per-Åke Lindblom: Brev till SSM Fastighets & Bygg AB om "Tell Us Tower" - 23/10 2006 (Brevarkiv)

Erika Svantesson: "Svenskan hotas av svengelskan" - Dagens Nyheter 20/10 2006 (Nyheter och notiser)

(22/10 2006)

Sally Boyd/Leena Huss: Språkplanering för svenska i Sverige: några kritiska synpunkter - Sprogforum nr 29/2004 (Artikelarkiv)

Leena Huss: Recension av Tove Skutnabb-Kangas, Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights? (Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2000)  - 2000 (Recensioner)

(21/10 2006)

Catharina Grünbaum: Bless, Gunnar of Lithend - Dagens Nyheter 17/10 2006 (Artikelarkiv)

Canadas språklag (Official Languages Act) stammar från 1985 och reglerar framförallt förhållandet mellan engelskan och franskan på federal nivå. (Länkar)

(20/10 2006)

Cecilia Rydbeck: Brevväxling med SSM Fastigheter om "Tell Us Tower" - 20/10 2006 (Brevarkiv)

(18/10 2006)

Sofia Nilsson: Kinesiska ökar i popularitet - Svenska Dagbladet 18/10 2006 (Nyheter och notiser)

Daniel Erlandsson: Engelska används utan eftertanke - Östgöta Correspondenten 13/10 2006 (Artikelarkiv)

Daniel Erlandsson: Man tänker bäst på modersmålet - Östgöta Correspondenten 6/10 2006 (Artikelarkiv)

Språknämndens årsmöte: svenskan sitter trångt som EU-språk efter utvidgningen - 18/3 2004 (Nyheter och notiser)

Nätverket för europeiska språkplaneringsorgan (The Network for European Language Planning Boards) representerar minoritetsspråk med legal status i Europa. Språk som är representerade för närvarande är frisiska, gaeliska, kymriska (walesiska), galiciska, iriska, baskiska, katalanska och finlandssvenska. (Länkar)

(17/10 2006)

Acronym Finder, som innehåller mer än en halv miljon redigerade poster, är världen största och mest omfattande ordbok med akronymer, förkortningar och initialord. Kombineras den med Acronym Attic, innehåller Acronym Finder mer än tre miljoner ord. Det mesta är på engelska, men det finns en del svenska förkortningar också. (Länkar)

(16/10 2006)

David Grossman: Hon lär sig svenska efter sex år i landet - Stockholm City 16/10 2006 (Nyheter och notiser)

Davyth Hicks: Council of Europe publishes Report on indigenous minority languages in Sweden - Eurolangs nyhetsbrev  2/10 2006 (Nyheter och notiser)

Josef Kurdman: Mitt namn: Kurdman - Egen webbplats 12/8 2006 (Artikelarkiv)

Regeringen vill förbättra svenskan i EU-texter - EU-upplysningen Sveriges riksdag 12/10 2005 (Artikelarkiv)

dmoz (open directory project), den manuellt skötta länksamlingen, har i skrivande stund (16/10 2006) 86 länkar till sidor, som handlar om språkfilosofi. Språk: engelska. (Länkar)

Språk är kul tycker Henrik Salomonsson och berättar om sitt språkintresse - just nu är det esperanto och finska som gäller. (Länkar)

(14/10 2006)

Svenska handelshögskolan, Helsingfors: Språkstrategi för Svenska handelshögskolan - 25/5 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Språka loss är en en webbplats, som handlar om språkets tillgänglighet. Den "vänder sig till dig som är journalist, läromedelsproducent, författare, informatör, bibliotekarie eller lärare - till dig som vill påverka andra människor med skriftspråket". (Länkar)

Mölndals Stadsbibliotek har en omfattande länksamling till ämnet språkvetenskap på en välgjord webbplats. (Länkar)

(13/10 2006)

Uttalande av Arno Lagrange i anslutning till ett val i Wikimedia, i vilket han pläderar för mångspråkighet och påtalar de fördelar som de med engelska som modersmål har i diskussioner, där engelska används som lingua franca. Språk: svenska. (Länkar)

Koreanska är sannolikt närmast besläktad med den s.k. altaiska språkfamiljen, vars övriga medlemmar utgörs av turkspråken, mongolspråken och de manchu-tungusiska språken. I den här artikeln, ”Har koreanskan ramlat ner från himlen?”, redogör Staffan Rosén för de diskussioner som förts om koreanskans släktskapsförhållanden. (Länkar)

(12/10 2006)

Mälardalens högskola: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 12/10 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Karin Carlsson/Sven Halldin: Natursvenskan förtvinar - Språkvård 2/2006 (Artikelarkiv)

(11/10 2006)

Stockholms universitet: Angående språksituationen vid Stockholms universitet - 11/10 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Karin Liljequist-Rydz: Cybersvenska - hot eller nytänkande? - Kollegiet, KK-stiftelsen 26/10 2003 (Artikelarkiv)

Språkmakargatan - webmastern är en examinerad webbproducent som just nu studerar till gymnasielärare. Litteratur och språk är några av hennes intressen. Välbesökt blogg. (Länkar)

(10/10 2006)

Cecilia Jacobsson: "Värre än ett äktenskap hålla samman De aderton" - Dagens Nyheter 8/10 2006 (Nyheter och notiser)

Lenita Jällhage: Flyktingar köar för svenskundervisning - Dagens Nyheter 6/10 2006 (Nyheter och notiser)

Lära sig franska - den som vill lära sig mer om franska språket, eller lära andra om franska språket och kulturen, hittar här en mängd länkar  till användbara sidor på internet. (Länkar)

(9/10 2006)

Herman Lindquist: Frankrike slåss för sitt värde - förgäves - Aftonbladet 2/3 2003 (Artikelarkiv)

Om ämnet lingvistik - instititutionen för lingvistik vid Stockholms universitet presenterar ämnet lingvistik, vetenskapen om det mänskliga språket. (Länkar)

The sci.lang FAQ (Vanliga frågor om lingvistik), som sköts av Mark Rosenfelder, diskuterar de vetenskapliga och historiska studierna av mänskliga språk. Fokus ligger på fakta och teorier som förklarar dessa. Rosenfelders webbplats inehåller ytterligare material om lingvistik. Språk: engelska. (Länkar)

(8/10 2006)

Anne-Marie Eklund Löwinder/Cary Karp: Använd nätet och bevara små språkgrupper - Svenska Dagbladet 5/10 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Fritz Åberg: Språkutveckling - Målföret nr 2/2006 (Artikelarkiv)

(7/10 2006)

Högskolan i Borås: Rundbrevet lämnas obesvarat - 6/10 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Inger Enkvist: Turistklass - Expressen 30/5 2005 (Debatt- och insändararkiv)

(6/10 2006)

Mårten Hennéus: Stark kritik mot svenskundervisningen - Dagens Nyheter 3/10 2006 (Nyheter och notiser)

Inge Knutsson: Hög tid att lagskydda svenskan - Kristianstadsbladet 12/1 2006 (Artikelarkiv)

(5/10 2006)

Daniel Erlandsson: Lånorden inget hot mot svenskan - Östgöta Correspondenten 29/9 2006 (Artikelarkiv)

Jenina Dahlberg: Minoriteternas språk - Fönstret 1/2006 (Nyheter och notiser)

Karl G. Johansson: Varför forska om fornisländska i 2000-talets Sverige? - HumaNetten nr 9 ht 2001 (Artikelarkiv)

Beata Megyesi: Minoriteter i Ungern - opublicerad uppsats 1999 (Avhandlingar och uppsatser)

Tvärslå är en nordisk ordbok bestående av många sammanslagna ordböcker utvecklad i projektet Nordisk nätordbok. (Länkar)

Månskensdans - Johan Jönssons litteratur-, språk- och kulturblogg. Flera av hans artiklar återfinns på andra ställen på denna webbplats. (Länkar)

(4/10 2006)

Olle Käll: Hur behålla språkkompetensen i Sverige? - Lingua nr. 3/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Mohammed Noori/Alexandra Birk: Ge turistinformation på de stora turistspråken - Stockholm City 22/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Jan Björklund m.fl.: "Två främmande språk krävs för antagning till högskolan" - Dagens Nyheter 16/5 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Hans Hägerdal: Indonesiskan - ett konstgjort språk som lyckats - HumaNetten nr 9 ht 2001 (Artikelarkiv)

(3/10 2006)

Lenita Jällhage: Ny svenskakurs blev ett fiasko - Dagens Nyheter 3/10 2006 (Nyheter och notiser)

Navid Modiri: Leijonborgs språktest - ett bra första steg - Aftonbladet 19/9 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Dramatiska institutet: Språksituationen vid Dramatiska institutet - 15/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Thomas Hall: Majoritet stödjer språktest - Dagens Nyheter 14/8 2006 (Nyheter och notiser)

Forskningscentralen, den finländska motsvarigheten till Språkrådet, har sammanställt en uppsättning relevanta språklänkar. (Länkar)

Engrish.com - engrish heter det språk, som uppstår då bl.a. japaner försöker prata engelska. Konkurrensen från Kina hårdnar dock. Det är inte illa ment, men ofta roligt. (Länkar)

(2/10 2006)

Eva Larsson Ringquist: Franskan - världspråk, EU-språk eller bara för fransmän (och några till) - HumaNetten nr 9 ht 2001 (Artikelarkiv)

Tove Skutknabb-Kangas har förtecknat all referenslitteratur, som hon har använt i sina publikationer i språkfrågor alltsedan 1988. Bibliografin innehåller 4500 poster, 100000 ord och upptar 255 sidor i Times Roman 12. (Länkar)

Tjyvlyssnat systematiserar tjyvlyssnandet och publicerar läsarnas rapporter. Garanterat dråpligt. (Länkar)

Svensk-engelska ordbanken - Naturvårdsverkets sökbara ordbank innehåller 5000 termer om miljö och natur i dess vidaste bemärkelse men även i någon mån termer som hänför sig till administration och förvaltning. (Länkar)

(1/10 2006)

Robert Phillipson är verksam vid Handelshögskolan i Köpenhamn. Han har bl.a. skrivit  ”Linguistic imperialism” (1992) och ”English-only Europe? Challenging language policy” (2003). Det finns en sammanfattning av den senare boken. Gift med Tove-Skutnabb Kangas. (Länkar)

Tove Skutnabb Kangasinflytelserik och kontroversiell språkvetare. Inledningsvis ber hon om ursäkt på finska och svenska: ”Förlåt mig att största delen av min hemsida är på imperialistspråket, "killer language", och inte på svenska.” Hennes senaste bok, “Linguistic genocide in education – or worldwide diversity and human rights”, är på 818 sidor och publicerades år 2000.  Det finns en sammanfattning. Gift med Robert Phillipson. (Länkar)

The LINGUIST List hänger sig åt att tillhandahålla information om språk och språkanalys, och åt att förse ämnet lingvistik med den nödvändiga infrastrukturen för att fungera i den digitala världen. LINGUIST sköter en webbplats med över 2000 sidor liksom en utskickslista med mer än 22542 prenumeranter från hela världen. (Länkar)

(30/9 2006)

Kåre Bremer: Vetenskapsengelska - Rektor Kåre Bremers kommentarer till aktuella händelser 11/9 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Anne Gjelstrup: Journalister förslappar vår svenska - Aftonbladet 13/8 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(29/9 2006)

Gomorron Sverige: Är svenska språket hotat? - debatt mellan Horace Engdahl och Mikael Parkvall 27/9 2006 (länk till videoinspelning) (Nyheter och notiser)

Per-Owe Albinsson m.fl.: Vi behöver en svensk språklag - Sundsvalls Tidning 20/9 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Eva Ekrem: Ett tvåspråkigt HU - Ständiga utmaningar och fyndiga lösningar - universitas Helsingiensis 3/2005 Artikelarkiv)

Catharina Höög: Ord vi dissar - Språkvård 2/2005 (Artikelarkiv)

Finlandssvenska - informativ artikel från Wikipedia. (Länkar)

(28/9 2006)

Olle Käll: Debattartikel till Språkdagen 26 september: Behövs svenskan om 50 år? - Sundsvalls Tidning, Norrbottens-Kuriren, Gefle Dagblad, Arbetarbladet, Västerviks-Tidningen, Mariestadstidningen, Norra Skåne, Norrtelje Tidning, Blekinge Läns Tidning, Västerbottens-Kuriren, Helsingborgs Dagblad, Västmanlands Läns Tidning, Barometern (13/10 -06) (Debatt- och insändararkiv)

(27/9 2006)

Kjell Lars Berge: NFF och tellekantreformen - NFF-bulletin nr 3/2006 (Artikelarkiv)

John Stanghelle: Norsk som fagspråk - Nødvändig med egen utredning om faglitteraturen - NFF-bulletin nr 3/2006  (Nyheter och notiser)

Elin Swedenmark: Många sorters svenska - Fönstret 1/2006 (Nyheter och notiser)

(26/9 2006)

Kjell Holm: Brev till Statens väg- och transportinstitut om "Finding a better way" - 26/9 2006 (Brevarkiv)

Håller engelskan på att tränga ut svenska språket? - Dagens Nyheter 26/9 2006 (Nyheter och notiser)

Fredrik Söderling: "Svenskan ett av världens största språk" - Dagens Nyheter 26/9 2006 (Nyheter och notiser)

(25/9 2006)

Helge Hveem: Universitetets språk - Aftenposten 13/12 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Ulrich Ammon: Sprache als Politikum - föredrag på ifa Konferanz 27 - 28/9 2001 (Avhandlingar och uppsatser)

(24/9 2006)

Gösta Regnell: Förlorade trettio procent i effektivitet - Universitetsläraren 13/2006 (Debatt- och insändararkiv)

(23/9 2006)

Ettårig undersökning avslutad: Antal TT-presenterade långfilmer under ett år - 15/9 2005 - 14/9 2006 med kommentarer till statistiken(Aktuellt/Språkstatistik)

Uppsala universitet: Ert rundbrev till Sveriges universitet och högskolor - 19/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(22/9 2006)

Caroline Krook/Hans Stiglund: Förpassa inte minoritetsspråken till Skansen - Svenska Dagbladet 20/9 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Esbjörn Esbjörnsson: Horace Engdahl hjälper Svenska Spel i hemligt pokerprojekt - Resumé 18/9 2006 (Nyheter och notiser)

Den franska språklagen, som antogs 1994, har senare kompletterats i form av olika dekret och cirkulär. I Frankrike ska en avhandling avfattas på franska, om det inte gäller ett språkämne. Språk: franska, engelska och tyska. (Länkar)

(21/9 2006)

Johan Jönsson: Hur många språk bör en en bildad person tala? - bloggen Månskensdans 23/6 2006 (Artikelarkiv)

Eric de Geer: Den finska närvaron i Mälarregionen: En geografisk-statistisk studie över de finsktalande i Sverige - Finskt språk- och kulturcentrum, Mälardalens högskola 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Nederländska, som standardiserades på 1600-talet, talas av runt 21 miljoner människor i Nederländerna och Belgien. Nederländskan har lånat ut många sjöfartstermer. (Länkar)

Deutsche Sprachgeschichte upprätthålls av det språkvetenskapliga institutet vid universitetet i Bochum. Sidan innehåller material om hög- och lågtyska, källtexter och dialektprov. Språk: tyska, plattyska, engelska och franska. (Länkar)

Hur många heter som du i Sverige? Välj antingen efternamn eller förnamn och kön. Tjänst hos SCB. (Länkar)

(20/9 2006)

Avdelningen Tummen upp och Tummen ner uppdaterades för september månad.

John Airey/Cedric Linder: Inte en fråga om vilket språk som är bäst - Universitetsläraren 14/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Olle Käll: Svar till rektor för KTH: Bevare oss för framtidsvisionen - Universitetsläraren 14/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Christer Laurén: Alla kan lära sig flera språk - Tvärsnitt 3/2006 (Artikelarkiv)

Elisabeth Engdahl: Värna de utrotningshotade språken - och svenskan - Tvärsnitt 3/2006 (Artikelarkiv)

Olle Käll: Brevväxling med Konsumentverket om engelska som enda språk för populär barnleksak - 31 augusti 2006 (Brevarkiv)

(19/9 2006)

Vemund Venn: Fransk språkdebatt med sterke politiske overtoner - Universitetsavisa nr 13/1999

Svengelska - det blir roligt ibland när svenskar ska tala engelska. På den här sidan finns några exempel. Om alla exempel är sanna eller inte, undandrar sig vårt bedömande. (Länkar)

EU:s översättarresurs - här den svenska sektionen - innehåller en hel del länkar till bl.a. ordböcker och lexikon. (Länkar)

(18/9 2006)

Chalmers: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Per-Owe Albinsson: Sedan när är Dagens Nyheter en engelskspråkig tidning? - 18/9 2006 (Brevarkiv)

(17/9 2006)

Olle Josephson: Det är inte invandrare som överger svenskan - Svenska Dagbladet 16/9 2006 (Artikelarkiv)

(16/9 2006)

Kungliga Tekniska Högskolan: Vi tycker inte att vi kan svara på enkäten - 15/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(15/9 2006)

Högskolan i Halmstad: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 8/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Kungliga konsthögskolan: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/7 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Svar till "Svenskar talar usel engelska - inse det" - jrc Blog 28/5 2006 (Artikelarkiv)

Swedish is Not The Official Language of Sweden? - mindre panda 13/12 2005 (Artikelarkiv)

Gunnar Fredriksson: Svenskar talar usel engelska - inse det - Aftonbladet 17/5 2004 (Artikelarkiv)

(14/9 2006)

Socialdemokraterna: Enkätsvar från Socialdemokraterna - 7/7 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Martin Ringmar: Älvdalska - en önordisk språkö på fastlandet? - Första konferensen om älvdalska 18 - 19/6 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Att översätta EU-rättsakter innehåller anvisningar om översättning av EU-rättsakter, d.v.s. formella, juridiska texter. Många av rekommendationerna är därför mindre lämpliga för andra typer av texter. Bilagorna innehåller emellertid ett antal allmänspråkliga rekommendationer. (Länkar)

(12/9 2006)

Henrik Rahm, ämnesföreträdare för svenska, Högskolan Kristianstad: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 11/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Lunds universitet: Svar på frågor gällande språksituationen vid högskola och universitet - 11/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(11/9 2006)

Davyth Hicks: European Parliament supports multilingualism but 'pragmatic solutions' needed over rising interpretations costs - Eurolangs nyhetsbrev 7/9 2006 (Nyheter och notiser)

Nordiska skolnätet är en tjänst från Nordiska ministerrådet. Under hösten 2006 ska minst 20 000 nordiska skolelever bli bättre på att förstå varandras språk. Den samnordiska satsningen heter ”Norden i Bio” och är tänkt att återkomma varje år med nytt tema. (Länkar)

(10/9 2006)

Trasten är ett bokförlag, vars målsättning är att förse svenska barn och ungdomar med översättningar av litteratur från Afrika, Asien, Latinamerika och de delar av Europa som normalt inte är representerade i den svenska bokutgivningen. I sitt manifest påpekar Trasten att 73 procent av alla översättningar av barn- och ungdomsböcker år 2004 skedde från engelska – de enda utomeuropeiska språk som översattes till svenska var japanska (mangaserier!) och hebreiska. (Länkar)

(8/9 2006)

Karlstads universitet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 8/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(7/9 2006)

Medlemmar i nätverket Språkförsvaret: Utkast till språklag för Sverige och följebrev - 7/9 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(6/9 2006)

Örebro universitet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 30/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Högskolan Kalmar: Högskolan har inga synpunkter - 23/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Karolinska Institutet: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 23/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(5/9 2006)

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet: Svar på rundbrev angående språksituationen vid högskolan - 5/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Naturvetenskapliga Fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet: Yttrande angående Språkförsvarets förfrågan - 31/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Lärarhögskolan i Stockholm: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 29/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Högskolan i Gävle: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 23/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(4/9 2006)

Svar från Språkförsvaret till rektor för KTH: Bevare oss för Flodströms framtidsvision! - 4/9 2006 (Brevarkiv, Aktuellt/Kommentarer)

Erik Magnusson: Missuppfattat fp drar väljare - Sydsvenska Dagbladet 28/6 2006 (Artikelarkiv)

Interpellationsdebatt mellan Leif Pagrotsky och Cecilia Wikström - riksdagens protokoll 8/6 2006 (Nyheter och notiser)

Norge eller Noreg - Göteborgs-Posten 3/7 2005 (Nyheter eller notiser)

(1/9 2006)

Arne Rubensson: Brev till Utbildningsradion - 1/9 2006 (Brevarkiv)

Blekinge Tekniska Högskola: Svar förfrågan 51-1064/05 - 1/9 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Nima Daryamadj: Är inte språket i Sverige svenska? - Aftonbladet 1/9 2006 (Artikelarkiv)

(31/8 2006)

Hilde Nybom: Språklig elegans eller simpel kommunikation - Universitetsläraren 12/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Anders Flodström: Ett gemensamt globalt språk är det viktigaste - Universitetsläraren 12/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Per-Olof Eliasson: "Engelska på universitet är en väldigt viktig fråga" - Universitetsläraren 12/2006 (Artikelarkiv)

(29/8 2006)

Kontorsproffs.nu har samlat ett antal länkar till språk- och skrivtips, desktop publishing, typografi och layout, lexikon/ordböcker samt webb- och e-postskrivning. (Länkar)

(28/8 2006)

Pressmeddelande från folkpartiet: Slå fast svenska språkets ställning i lag - 23/6 2006 (Nyheter och notiser)

Identitet och framtid - Finlands språkhistoria har innehållit en hel del dramatik. För hundra år sedan övergav nästan 100 000 svenskspråkiga sitt modersmål för att stöda den unga finska nationen. Hur ser de finskspråkiga på denna händelse idag och hur ser finlandssvenskarna på sig själva? Folktinget har tagit fasta på den senare frågan och gjort en omfattande undersökning om finlandssvenskarnas identitet. (Länkar)

FINNA - denna bibliografiska databas har tillkommit genom Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Målet har varit att sammanställa en bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som modersmål i Finland.  (Länkar)

Nederländsk-svensk ordbok omfattar 20000 svenska ord och 21000 nederländska och är sökbar båda vägarna. (Länkar)

(27/8 2006)

Finländare rädda att mista svensk tv - Dagens Nyheter 26/8 2006 (Nyheter och notiser)

Marie Söderqvist: Trist - ingen pratar svenska - Expressen 9/8 2006 (Artikelarkiv)

Swenet.svenska är en icke-modererad diskussionsgrupp om svenska språket. Diskussionen håller ojämn kvalitet: vissa trådar resulterar i intressanta diskussioner, andra urartar i barnslig slagväxling. (Länkar)

(24/8 2006)

Gudleiv Forr: Global språkstrid - Dagbladet 27/10 2005 (Nyheter och notiser)

Gulan Avci: Baylan sviker Fittja - Stockholm City Debatt 23/8 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Engelska - utförlig artikel från Wikipedia om det engelska språket. (Länkar)

(23/8 2006)

Pressemeddelelse fra Dansk Sprognævn 7. marts 2003 (Nyheter och notiser)

(22/8 2006)

Lova Olsson: Fp lär av norska språkkrav - Svenska Dagbladet 22/8 2006 (Nyheter och notiser)

Dan Sjögren: Bland vokaler och brunstvrål - Arbetarbladet 11/7 2006  (Recensioner)

Daniel Erlandsson: Allt kan sägas på alla språk - Östgöta Correspondenten 19/6 2006 (Recensioner)

(21/8 2006)

Avdelningen Tummen ner uppdaterades för augusti månad.

Stefan Lundberg: Engelska för svårt för finsk minister - Dagens Nyheter 28/8 2006 (Nyheter och notiser)

Sonja Vidjeskog: Är engelska ett hot eller en tillgång? - Henric Street Journal april 2004 (Artikelarkiv)

Sonja Videskog: Morgondagens svenska beror på oss - Henric Street Journal januari 2004 (Artikelarkiv)

(20/8 2006)

Åsulv Edland: Skal engelsk bli Nordens språk? - Aftenposten 13/12 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Jörn Donner: Nordismen - A Thing of the Past? - föredrag i Åbo 19/8 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Bernt Gran: Typical Norwegian - akademia på norsk - Forskerforum 6/2004 (Nyheter och notiser)

(18/8 2006)

Röda Korsets högskola: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 18/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Jørgen Christian Wind Nielsen: Tellekantreformen - Norsk forskningsfinansiering underminerer norsk sprogpolitk - 10/8 2006 (Artikelarkiv)

Hanna Sofia Jung Johansson: Vänligen prata svenska med mig - Koreaklubben 2006 (Artikelarkiv)

Mia Sandvik: Växer det bananer på Island? - Universitas Helsingiensis 3/2002 (Artikelarkiv)

(17/8 2006)

Avdelningarna Tummen upp uppdaterades för juli månad, och Tummen ner för maj och juli månad.

Olle Käll: Angående benämning i SvD-artikel - 20/7 2006 (Brevarkiv)

Robert Phillipson: En sprogpolitik for Danmark - Politiken 6/10 2000 (Artikelarkiv)

Oqaasileriffik (Grönlands språksekretariat) – i Oqaasileriffik ingår bland annat språknämnden, en nämnd för ortsnamn och en för personnamn. I dess uppgifter ingår också att bedriva forskning i och dokumentation av grönländska (kalaalisut) och andra inuitspråk. Denna rapport från 31/12 2003 är mycket intressant. Språk: danska. (Länkar)

(16/8 2006)

Högskolan Väst: Högskolan Väst avstår från att svara på rundbrevet till Sveriges högskolor - 16/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Särskrivningspolisen (SÄPO), som funnits på nätet alltsedan år 2000, informerar om det otäcka fenomenet särskrivning och sitt arbete för att bekämpa detta. (Länkar)

Den digitala läroboken, som sköts av Gerd Lindeberg, innehåller en hel del språklänkar. (Länkar)

(15/8 2006)

Sveriges lantbruksuniversitet: Svar från SLU på rundbrev till Sveriges högskolor - 15/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Teologiska högskolan Stockholm: Svar på rundbrev till Sveriges högskolor - 15/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Til forsvar for norsk som forskningsspråk - upprop som  annons i Aftenposten den 5/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Birgit Brock- Utne: Universitetenes diskriminering av norsk som fagspråk - Språknytt 1/2006 (Artikelarkiv)

U.S.English, Inc. kämpar för att göra engelska till USA:s officiella språk. På delstatsnivå har 27 delstater, d.v.s. drygt hälften av alla delstater, redan antagit engelska som officiellt språk och flera andra delstater överväger liknande lagstiftning. Organisationen har 1, 8 miljoner medlemmar och är mycket inflytelserik. Den passar inte riktigt in under kategorin ”Liknande sidor som Språkförsvaret i andra länder”, eftersom den inte slår ”underifrån”. (Länkar)

(14/8 2006)

Vänsterpartiet: Sverigefinnar - en av fem nationella minoriteter - rapport 8/8 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Mattias Dahlgren: Fp vill stärka finska språket - Dagens Nyheter 7/8 2006 (Nyheter och notiser)

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06: KU19: Minoritetsfrågor - 2/5 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

OneLook indexerar i skrivande stund (14/8 2006) 7511869 ord från 931 engelska ordböcker, en slags megadatabas alltså. (Länkar)

(12/8 2006)

Olle Käll: Sorglig statistik över filmerna i TV - Svenska Dagbladet 10/8 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(10/8 2006)

Olle Käll: "Internationell" - på svenska också - Sveriges Arkitekters debattforum på nätet 10/7 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Katarina Nilsson: Svar till Arne Rubensson - Sveriges Arkitekters debattforum på nätet juni 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Per Qvale: Norsk bort fra universitetene - Aftenposten 21/12 2005 (Debatt- och insändararkiv)

(9/8 2006)

Bosse Rindar: Bojkotta det engelska annonseländet - Svenska Dagbladet 3/8 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Språklådan i UNT - en grupp inom Språkvårdssamfundet publicerar regelbundet korta artiklar i språkvårdsämnen i Upsala Nya Tidning. (Länkar)

(8/8 2006)

Växjö universitet: Svar på högskoleenkät - 8/8 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

(7/8 2006)

Lena Treschow Torell: Civilingenjörer behöver svenska språket - IVA-Aktuellt 9/5 2006 (Artikelarkiv)

(6/8 2006)

Birgit Brock-Utne: Det er forskning på engelsk som belønnes - Aftenposten 4/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Erik Bjerck Hagen/Kjersti Bale: Norsk bort fra universitetene - Aftenposten 3/12 2005 (Debatt- och insändararkiv)

(5/8 2006)

Erik Bjerck Hagen/Kjersti Bale: Norsk er truet - Aftenposten 6/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(4/8 2006)

Dag F. Simonsen: Behov for en samlet, men differensiert språkpolitikk - Forskerforum 2/2006 (Artikelarkiv)

Gjert Kristoffersen: Vil norsk fagspråk forsvinne? - Aftenposten 28/11 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Linus Ganman: Den nordiska språkgemenskapen i ett framtidsperspektiv - B-uppsats, Mitthögskolan, vt 1997 (Avhandlingar och uppsatser)

(3/8 2006)

Olle Käll: Översättning av den lettiska språklagen - 2/8 2006

(1/8 2006)

Abrar Akbar: Inga skäl att vara emot språktest - Svenska Dagbladet 1/8 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Vera Schwach: På språklig bortebane - Forskningspolitikk nr 2/2006 (Artikelarkiv)

Tema modersmål (som tidigare kallades for hemspråk) syftar på alla undervisningsspråk i Sverige utom svenska. Myndigheten for skolutveckling har  i första hand utformat denna webbplats  som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola. (Länkar)

Sydslesvigsk Vælgerforening (tyska: Südschleswigscher Wählerverband, SSW) är det danska minoritetens och de nationella frisernas politiska parti i Sydslesvig. Språk: danska, frisiska, tyska och engelska. (Länkar)

(31/7 2006)

Peter Dahlén: Norskt upprop mot ny publiceringsordning - Tvärsnitt 2/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Birgit Brock-Utne: Norsk er fortsatt ikke godt nok - Aftenposten 24/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Vera Schwach: Norsk vitenskap - på språklig bortebane? - NIFU skriftserie 9/2004 (Avhandlingar och uppsatser)

(30/7 2006)

Olle Käll: Antal sända långfilmer per ursprungsland 15/9 2005 - 20/7 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Birgit Brock-Utne: Avviklingen av norsk fagspråk - Aftenposten 19/11 2005 (Artikelarkiv)

Ola Karlsson: Måste du snart tala engelska med kylskåpet? - Human IT nr 2/3 2000 (Artikelarkiv)

(29/7 2006)

Errki Tuomioja: Undervisningen i finska språket i Sverige bör tryggas - tal i Botkyrka den 31/8 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

Susanne Bergstrand: Mot högre studier med hjälp av engelskan - Littera (Gleerups förlags tidning) nr 1 1994 (Artikelarkiv)

Nationalspråkens tid - ett kapitel ur Tore Janssons bok "Språken och historien", Norstedts 1997. (Länkar)

(28/7 2006)

Veturliði Oskarsson: Är Islands språkvård på rätt väg? - Föredrag i samband med Islandska sällskapets i Uppsala 50-års jubileum 11/10 1999 (Avhandlingar och uppsatser)

Aperturens språkspalt - sedan 1966 publicerar Svenska Optiksällskapet genom sin arbetsgrupp for språkvårdsfrågor en spalt om optiska termers användning och terminologi i Aperturen, en publikation från Acreo AB (tidigare Institutet för Optisk Forskning). (Länkar)

(27/7 2006)

Peter Johansson: Svenskarnas språkkunskaper bli sämre - Impuls 3/2006 (Nyheter och notiser)

Ibn Stampe Sletten (redaktör): Nordens språk med røtter och føtter - Nordisk Ministerråd, København 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Nordens språk med røtter och føtter - denna nedladdningsbara lärobok har tillkommit på initiativ av Nordiska ministerrådets språkliga referensgrupp, som i sin tur samarbetat med NORDSPRÅK. Den behandlar samtliga språk i Norden, även finska, samiska och grönlandska, men det mest intressanta kapitlet ägnas åt vad som förenar och skiljer svenska, norska och danska. Ett uttryck för att den mellannordiska språkförståelsen knakar i fogarna är att fler och fler danska och svenska ungdomar har börjat tala engelska med varandra. (Länkar)

La francophonie dans le monde, en sida från Quebec, som behandlar franska språkets utbredning och ställning i världen. (Länkar)

(26/7 2006)

Tanja Kotlorz: Preis für eine gemeinsame Sprache - Hamburger Abendblatt 26/5 2006 (Artikelarkiv)

Catharina Grünbaum: Vår andes stämma - Dagens Nyheter 18/5 2004 (Artikelarkiv)

Odd Engström: Det flerspråkiga Europa - Littera (Gleerups förlags tidning) nr 2 1994 (Artikelarkiv)

(25/7 2006)

Eurolangs nyhetsbrev: Partnership for Diversity 2006: implementing language legislation - 10/7 2006 (Nyheter och notiser)

Björn Melander/Mats Thelander: Så tar man livet av ett språk - Språkvård 2/2006 (Artikelarkiv)

Gudrun Norstedt: Små språkdopp i flera bad - Västerbottens-Kuriren 21/4 2004 (Recensioner)

(24/7 2006)

Sydsvenska Dagbladet/huvudledare: Leijonborg fiskar igen - 28/6 2006 (Artikelarkiv)

Cecilia Wikström: Svenska som nationellt språk i Sverige - interpellation i riksdagen den 19/5 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(23/7 2006)

Språk och Europa - oavsett vad du vill veta om språk inom EU så hittar du svaret på EU:s språkportal – från EU:s arbete med att uppmuntra språkkunskaper och språklig mångfald, till en översikt över språkkunskaperna inom EU idag eller bestämmelserna för hur de officiella språken används. Informationen  är uppdelad på teman och intresseområden. (Länkar)

(22/7 2006)

Per Eliasson: Ny nationell språklista kortare än den gamla - Universitetsläraren nr 8/2006 (Artikelarkiv)

(21/7 2006)

Johan Jönsson: Sveriges sju inhemska språk - bloggen Månskensdans 20/4 2006 (Recensioner)

(20/7 2006)

Universitetsstyret/Universitetet i Bergen: Språkpolitikk i undervisningssamanheng - 25/5 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Wiktionary är ett projekt, öppet för alla att delta i, med målsättningen att skapa en fri ordlista för alla ord i alla språk, med förklaringar, uttalsanvisningar, härstamningar, synonymer, antonymer, exempel, översättningar med mera. All text i Wiktionary publiceras under GNU FDL, vilket betyder att du får använda texterna fritt, så länge som de förblir fria under samma licens. Den svenska wiktionaryn startade den 2 maj 2004, och har just nu (20/7 2006) 10470 artiklar. (Länkar)

(19/7 2006)

Språkpolitikk - artiklar från norska Wikipedia, som behandlar 1) Officiellt språk, 2) Riksmål, och 3) Sovjetisk språkpolitik. (Länkar)

(14/7 2006)

Staffan Wigelius m.fl.: SVT monterar ner sin särart - Svenska Dagbladet 14/7 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Universitets- och Høgskolerådet: Nasjonal språkpolitikk for universitets- og høgskolesektoren - 2/6 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Brevarkiv uppdaterades.

(13/7 2006)

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Frågor angående språksituationen - 13/7 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Katrin Ree Holmøy: Fagspråk i fare - Klassekampen 3/4 2006 (Nyheter och notiser)

Guri Kulås: For nynorsken i 100 år - Klassekampen 30/1 2006 (Nyheter och notiser)

Patrik Hassel Zein: Svenska - ett döende språk? - egen webbplats 16/7 2005 (Artikelarkiv)

(12/7 2006)

Svar till Språkförsvaret från Sahlgenska akademin vid Göteborgs universitet - 12/7 2006 (Aktuellt/Språkstatistik)

Språkförsvaret: Rundbrev till Sveriges högskolor den 8/7 2006 med följebrev (Brevarkiv och Aktuellt/Språkstatistik)

Göteborgs universitet: Språkpolicy för Göteborgs universitet - antagen den 8/6 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(11/7 2006)

Inger Enkvist: Nya villkor för språkundervisning i Sverige sedan 1990 - LMS Lingua 4/2005 (Artikelarkiv)

(10/7 2006)

Arvid Fallström: Gringos låtsasblattar - Journalisten.se 9/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Brevarkiv uppdaterades.

(8/7 2006)

Centret för språk och kommunikation vid Åbo Akademi, Vasa: Skriva avhandling på engelska - 31/1 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Afram Barryakoub: "Genom jobbet lär man sig språket" - Stockholm City 27/11 2005 (Nyheter och notiser)

(7/7 2006)

Rektorkollegiet: Sprogpolitik på de danske universiteter - Rapport med anbefalninger marts 2003 (Avhandlingar och uppsatser)

Bolognadeklarationen, en av de deklarationer och kommunikéer som ingår som beståndsdel i den s.k. Bolognaprocessen, antogs den 19 juni 1999 av de europeiska utbildningsministrarna. Det är inget juridiskt bindande dokument utan en vilje- och ambitionsyttring från de deltagande länderna. Enligt regeringskansliets presentation har "den visat sig innehålla en stor dynamik och har lett till omfattande förändringar av den högre utbildningen i många av de deltagande länderna". Den har också haft betydelse för språkutvecklingen på många europeiska universitet. (Länkar)

Åländska ord och uttryck - artikel på Mariehamns stadsbiblioteks webbplats, som presenterar åländskan, en övergångsdialekt mellan de finlandssvenska dialekterna och roslagsdialekterna. (Länkar)

(6/7 2006)

Nima Darymadj: Satsa på svenska som andra språk - Svenska språknämnden - Paraplyprojektet juni 2006 (Artikelarkiv)

(5/7 2006)

Herman Lindquist: Hög tid för en finlandssvensk i Akademien - Aftonbladet 2/7 2006 (Artikelarkiv)

(3/7 2006)

Stina Morian: Svenskan som morot - Örnsköldsviks Allehanda 27/6 (Artikelarkiv)

Gudrún Kvaran/Hanna Óladóttir: Islandsk i officiel teori og individuel praktis - Nordmålforum 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Pia Jarvad/Tore Kristiansen: Sprogpolitik ja tak - Universitetsavisen, Köbenhavns Universitet, 20/2 2004 (Artikelarkiv)

(1/7 2006)

Hanna Sofia Öberg: Svenska namnlängden en kompromiss - Norrköpings Tidningar 29/6 2006 (Artikelarkiv)

(30/6 2006)

Anna Larsson: Språktest inte konstigare än grönt kort för golfare - Svenska Dagbladet 30/6 2006 (Artikelarkiv)

(29/6 2006)

Heidi Backas: Svenska eller engelska? - Meddelanden från Åbo Akademi 4/4 2003 (Nyheter och notiser)

Brit Mæhlum: Engelsk eller norsk? - Samtiden 4/2002 (Artikelarkiv)

Mathias Pålsson: Kan man folkomrösta om ett språks framtid? Exemplet rätoromanskan i Schweiz - HumaNetten nr 5/99 (Artikelarkiv)

Hans Landquist: Memma, semlor och örfilar - Är finlandssvenska ett eget språk? - Humanistdagboken, Göteborgs universitet 1997 (Avhandlingar och uppsatser)

Brevarkiv uppdaterades.

(28/6 2006)

Josef El Mahdi: Fp tar fram gammalt krav om språktest för invandrare - Svenska Dagbladet 28/6 2006 (Nyheter och notiser)

Johan Anderberg: Svenska språket tappar mark - Sydsvenska Dagbladet 25/6 2006 (Nyheter och notiser)

Ingen långbänk för svenska språket  - Allians för Sverige 16/6 2006 (Nyheter och notiser)

Sammandrag av dokumenter om erfaringer i Norden och Nederland - Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo gjorde en sammanfattning av språksituationen och olika språkstrategier med avseende på högskolorna i Norden och Nederländerna i samband med att gruppen lade fram sitt språkpolitiska förslag mars 2006. Sammanfattningen kan mycket väl läsas separat. (Länkar)

Recull de legislació lingüística - Gabriel Bibiloni har sammanställt denna länksamling, framför allt till katalanska språkförordningar, men även till en rad andra språklagar eller relevanta ställen i respektive lands konstitution. I de senare fallen är texten oftast översatt till engelska. (Länkar)

(27/6 2006)

Karin Fyrlund/Anna-Maria Carnhede: Fp pressar alliansen om spåktest - Expressen 27/6 2006 (Nyheter och notiser)

Ossi Carp: Programtextning kan bli sämre - Dagens Nyheter 25/6 2006 (Nyheter och notiser)

(26/6 2006)

Frank-Michael Kirsch: Moderna språk hotade i Gy 07 - 24/5 2006 (Brevarkiv)

Gun Widmark: Varför Varin ristade - Forskning & Framsteg 5/98 (Artikelarkiv)

Birgitta Lindgren: Hur många ord finns det i svenskan? - Språkvård nr 3/1989 (Artikelarkiv)

Microsofts internationella ordlista innehåller 230 datatermer på engelska (om "yes" inkluderas) och deras svenska motsvarigheter. (Länkar)

(24/6 2006)

Johan Jönsson: Recension av "I döda språks sällskap" -  Bloggen Månskensdans 12/4 2006 (Recensioner)

Monica Braw: Språken öppnar till myterna - Svenska Dagbladet 16/3 2006 (Nyheter och notiser)

Erik Ohlsson: Språklag får Ryssland att se rött - Dagens Nyheter 26/3 2004 (Nyheter och notiser)

Erik Ohlsson: Lettlands nya språklag ogillas i Moskva - Dagens Nyheter 17/2 2004 (Nyheter och notiser)

Åke Gustavsson: Ny lag ska rädda svenska språket - Dagens Nyheter 2/4 2002 (Debatt- och insändararkiv)

(23/6 2006)

Salongen, som startats av Bodil Zaletsky och Jelena Selin, har som målsättning att sprida information och kunskap om icke-anglosaxisk litteratur. Den senare dominerar helt översättningsmarknaden - 7 av 10 översättningar sker från engelskan. (Länkar)

(22/6 2006)

Mauricio Rojas: Okritisk mångfald göder förtryck - Göteborgs-Posten 13/5 2006 (Artikelarkiv)

Dansk-svenska specialordlistor innehåller 110000 sökbara ord. "Luktchampinjon" heter av någon anledning "Skamløs champignon" på danska. (Länkar)

(21/6 2006)

Christian Berggren: Slå vakt om Linnés tvåspråkiga tradition - Universitetsläraren 10-11/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Curt Isaksson: Ständig sekreterare tror på civil ohörsamhet - Universitetsläraren 10-11/2006 (Artikelarkiv)

Per-Olof Eliasson: Språklärare kritiska till nya språklistan - Universitetsläraren 10-11/2006 (Artikelarkiv)

(20/6 2006)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens språkplan - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, Uppsala universitet, 7/2 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Finskan - inte så svår som du tror - Tapani Souminen, kulturråd vid Finlands ambassad i Stockholm, anser att det är en myt att finskan skulle vara ett exceptionellt svårt språk. (Länkar)

Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald, bildades den 21 februari 2006. För att ta reda på vilka de är, vad de försöker uppnå och vad de gör, läs deras Manifest. (Länkar)

(19/6 2006)

Eva Bäckstedt: Institut ska stärka språkvården - Svenska Dagbladet 16/6 2006 (Nyheter och notiser)

Erika Wermeling: Moderna språk banar väg till högskolan - Skolvärlden 14/6 2006 (Artikelarkiv)

Peter Sandström: Vetenskap på god svenska - Meddelanden från Åbo akademi 3/6 2006 (Nyheter och notiser)

Gudrun Erickson: Engelska i åtta europeiska länder - en undersökning av ungdomars kunskaper och uppfattningar - Skolverket Rapporter 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Lunds universitetsbibliotek har en länksamling till språkvetenskap. (Länkar)

Sverige deltog under 2002 i en jämförande studie av engelskkunskaper i slutet av den obligatoriska skolan i åtta europeiska länder.  Resultaten av studien visar bland annat att svenska elever är mycket duktiga i engelska, inte minst vad gäller att läsa respektive lyssna och förstå (receptiv kompetens). Läs en sammanfattning eller ta del av hela rapporten, som publicerades 2004. (Länkar)

Brevarkiv uppdaterades.

(16/6 2006)

Miljöpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 12/6 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

(15/6 2006)

David Graddol: The Future of English? - The British Council 1997 (Avhandlingar och uppsatser)

Mediespråk är ett samarbete mellan de tio finlandssvenska tidningshusen, Finska notisbyrån och Rundradion. Språkvårdare och journalister samarbetar för att ta fram rekommendationer för det svenska språkbruket - men också för att underlätta det dagliga arbetet. (Länkar)

Svenska Institutet sprider kunskap om Sverige, inklusive svenska språket, i utlandet. (Länkar)

(14/6 2006)

Gunhild Vidén: Klassiska språk hjälper oss att förstå vilka vi är - GUJournalen 11/4 2006 (Artikelarkiv)

Kerstin Norén: Engelska påverkar oss mer än du tror - GUJournalen 11/4 2006 (Artikelarkiv)

GU först i landet med språkpolicy  - GUJournalen 11/4 2006 (Nyheter och notiser)

Foreignword.com - amerikansk språkportal med många länkar till olika språkresurser på nätet, inklusive egna översättningsprogram. (Länkar)

Mediespråksgruppen är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv och har även representanter för Svenska språk­nämnden och National­encyklopedin. (Länkar)

(13/6 2006)

Thomas Johnson: Datorn som förstår vad du säger sparar tid - Computer Sweden 18/5 2006 (Nyheter och notiser)

Sprogpolitik for ASB - Handelshøjskolen i Århus - 10/5 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(12/6 2006)

Sveriges Hembygsförbund: Låt oss få tala svenska i Sverige - en svensk språklag ett måste - Uttalande på riksstämman i Örebro 8-9/6 2006 (Nyheter och notiser)

(11/6 2006)

Cecilia Bornäs: Cecilia Bornäs om språket - Sydsvenska Dagbladet 28/5 2006 (Artikelarkiv)

Heidi Avellan: Keff lingo - hajar nada - Sydsvenska Dagbladet 29/4 2006 (Artikelarkiv)

(10/6 2006)

Tord Bergkvist: Svenska åt alla - Gefle Dagblad 10/6 2006 (Artikelarkiv)

Zanyar Adami: Smekmånaden är över - Gringo 7/6 2006 (Artikelarkiv)

Ola Karlsson: Principer för Datatermgruppens arbete - 14/3 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Europeiska kommissionen: Många språk, en familj - juli 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Babels torn - mailinglistan för språkintresserade föräldrar till flerspråkiga barn. (Länkar)

(9/6 2006)

Stefan Johansson: Den förgripliga Ebba i hetluften igen - modig eller galen nog att utmana det nya etablissemanget - blogg 19/4 2006 (Artikelarkiv)

P-O Ågren: Vetenskapssvenska på utdöende - Västerbottens-Kuriren 23/6 2005 (Artikelarkiv)

Cecilia Norrby: Engelska inte alltid helt lätt - Svenska Dagbladet 14/4 2005 (Artikelarkiv)

Anne Kringstad Grønvik: Behovet for økt engelskkompetanse i norsk næringsliv - Språknytt 2/2004 (Artikelarkiv)

(8/6 2006)

Claes Arvidsson: Hundraåring med identitetsproblem - Svenska Dagbladet 8/6 2006 (Artikelarkiv)

Niklas Lampi: Också näringslivet behöver språkpolitiken - Ålandstidningen 8/6 2006 (Artikelarkiv)

Ibrahim Baylan: Språket är vägen in i samhället - Aftonbladet 7/6 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Elin Viksten: Svenskastriden - Arbetarbladet 22/5 2006 (Artikelarkiv)

(7/6 2006)

Centerpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 7/6 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Per-Åke Lindblom: Låt svenskan förena landet - Hudiksvalls Tidning m.fl. 5/6 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Arne Rubensson: Brev till Sveriges Arkitekter - 1/6 2006 (Brevarkiv)

Johan Jönsson: Svenskan, engelskan och framtiden - Bloggen Månskensdans 10/5 2006 (Artikelarkiv)

Carlos Rojas: Jag svek min miljonsvenska - Gringo 2/5 2006 (Artikelarkiv)

(6/6 2006)

Fredrik Söderling: Det vill partierna med kulturen - Dagens Nyheter 5/6 2006 (Nyheter och notiser)

(5/6 2006)

Marianne Lindholm/Per-Åke Lindblom: Låt svenska språket förena - Blekinge Läns Tidning 5/6 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Per-Åke Lindblom: Gör svenska till officiellt språk - Sundsvalls Tidning 5/6 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(4/6 2006)

Torgny Danielsson: Teckenspråk och teckenspråkiga - SOU 2006:54 11/5 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(3/6 2006)

Den offentliga diskussionsgruppen har öppnats.

Symptomlådan uppdaterades.

(1/6 2006)

Brevarkiv uppdaterades.

(31/5 2006)

Kristdemokraterna: Svar på språkpolitisk enkät - 31/5 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Folkpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 31/5 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Håkan Arvidsson: Språket bär kulturens samlade erfarenheter - Svenska Dagbladet 31/5 2006 (Artikelarkiv)

Inger Lindberg: Myter om tvåspråkighet - Språkvård 4/2002 (Artikelarkiv)

(30/5 2006)

Jesper Lindau: Svenska språket sällsynt i EU-arbetet - Sveriges Radios webbplats 29/9 2005 (Nyheter och notiser)

(29/5 2006)

Vänsterpartiet: Svar på språkpolitisk enkät - 24/5 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Jan-Ola Östman: Finlandssvenskan under dubbel press - 1- 2/12 2005 Helsingfors universitet (Avhandlingar och uppsatser)

Maria Sundin: Svenska - bildningsämnet som försvann - ht 1999 Stockholms universitet (Avhandlingar och uppsatser)

Artordlista  - denna ordlista innehåller de svenska och finska namnen på alla i Finland förekommande däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter. (Länkar)

(27/5 2006)

Mats Thelander/Olle Josephson: PS från Språknämnden - DN 26/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Helge Sander: Kvaliteten må ikke sættes over styr – Kommunikation og Sprog 10/5 2006 (Nyheter och notiser)

Europeiskt språkmanifest - tio kulturinstitut i Paris, däribland det svenska, har antagit ett gemensamt uttalande om mångspråkighet. (Länkar)

(24/5 2006)

Per-Arne Bodin: Regeringens förslag räddar inte småspråken - Svenska Dagbladet 24/5 (Artikelarkiv)

(23/5 2006)

Axel Håkansson: Utländska studenter väljer Sverige - Svenska Dagbladet 23/5 2006 (Nyheter och notiser)

Moderaterna: Svar på språkpolitisk enkät - 22/5 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Feministisk Initiativ: Svar på språkpolitisk enkät - 21/5 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Junilistan: Svar på språkpolitisk enkät - 20/5 2006 (Aktuellt/Språkpolitisk enkät)

Ebba-Witt Brattström: Vad är det för fel på Rinkebyforskning? - Dagens Nyheter 20/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Cecilia Rydbeck: Brev till PM Nilsson, Expressen - 17/5 2006 (Brevarkiv)

Camilla Beskow: That is what we in Sweden call Kurslitteratur - Karlstads studenttidning Citrus 23/3 2006 (Artikelarkiv)

(21/5 2006)

Karin Thunberg: Frågan är vad vi ska använda språket till - Svenska Dagbladet 20/5 2006 (Artikelarkiv)

TV2 Danmark: USA vedtager engelsk som modersmål - 19/5 2006 (Nyheter och notiser)

BBC News: US Senate in wrangle over English - 19/5 2006 (Nyheter och notiser)

(20/5 2006)

Maria Schottenius: Stärk svenskämnet nu - Dagens Nyheter 20/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Ellen Bijvoet/Kari Fraurud: Tillbaka till sakfrågorna - Dagens Nyheter 18/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Ossi Carp: Ett språk för miljoner - Dagens Nyheter 17/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(19/5 2006)

Malin Leissner: Språkintresset ökar stadigt - Göteborgs-Postens webbplats 12/5 2006 (Nyheter och notiser)

Malin Leissner: Universitetet slaktar svensk språkutbildning - Göteborgs-Postens webbplats 12/5 2006 (Nyheter och notiser)

Malin Leissner: "Lägg inte ner språken" - Göteborgs-Postens webbplats 12/5 2006 (Nyheter och notiser)

Kenth Andréasson: Flygplats eller airport - vad ska det heta? - Göteborgs-Posten 10/5 2006 (Artikelarkiv)

(18/5 2006)

LR/Forum för engelska och moderna språk: Upprop - Moderna språk är hotade i Gy 07  - 4/5 2006 (På gång)

Arne Rubensson: Svar till PM Nilsson, Expressen - 16/5 2006 (Bara på Språkförsvaret)

(16/5 2006)

Språkförsvaret: Språkpolitisk enkät till de politiska partierna - 16/5 2006 (Brevarkiv)

Nima Daryamadj: Vem försvarar "fjortissvenskan"? - Stockholm City 16/5 2006 (Artikelarkiv)

Olof Somell: Svar till Victor Nieto - 16/5 2006 (Brevarkiv)

Jørn Lund: Varm luft og kælvende isbræer - Politiken 12/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Egon Clausen: Det danske sprog har engelsk syge - Politiken 11/5 2006 (Artikelarkiv)

Lotte Thorsen: En over nakken till det danske sprog - Politiken 9/3 2006 (Artikelarkiv)

(15/5 2006)

Dagens Nyheters ledarredaktion: Alla talar om språket - ingen gör något åt det - Dagens Nyheter 15/5 2006 (Artikelarkiv)

Victor Nieto: Brev till KTH:s studentkårs ordförande - 15/5 2006 (Brevarkiv)

Ebba Witt-Brattström: Miljonsvenskan - en mediebluff - Dagens Nyheter 13/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Maria Näslund: Engelskan på KTH känns rätt krystad - Expressen 24/4 2006 (Artikelarkiv)

Olle Käll:Olle Käll: Språkbad eller drunkningsrisk? - D-uppsats mars 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(14/5 2006)

Katrine Ree Holmøy: Opprop for formidling - Klassekampen 14/5 2006 (Artikelarkiv)

Olle Josephson: Engelskan tar över när det blir viktigt - Svenska Dagbladet 13/5 2006 (Artikelarkiv)

Anders Mildner: En svensk tiger - Språkförsvaret tar strid för det svenska språket - Hallands Nyheter 12/5 2006 (Nyheter och notiser)

Camila Catalina Fernandez: Ska "Shoo bre" vara ett substitut för "Hej"? - ETC 8/5 2006 (Artikelarkiv)

(13/5 2006)

Erika Svantesson: Tvåspråkiga får ökad hjälp - Dagens Nyheter 12/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Åsa Mattsson: Misstolkning - Dagens Nyheter 10/5 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Farnaz Arbabi: Syns jag nu, Åsa Mattsson? - Dagens Nyheter 8/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Katarina Bjärvall: Vidsyn är vägen - Dagens Nyheter 6/5 2006  (Debatt- och insändararkiv)

(12/5 2006)

Irmili Kuusela/Arje Meski: Omfattningen och kvaliteteten av finskspråkig information publicerad av svenska myndigheter - 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

Thesaurus Lex - denna webbplats är, enligt egen utsago, en central för språkliga resurser på Internet. Här finns länkar till en mängd specialordlistor och lexikala databaser. Dessutom finns information om fonter, teckenkoder och tangentbord för språkvetenskapligt bruk. (Länkar)

(11/5 2006)

Victor Nieto: Varför jag inte deltar på KTH:s diplomutdelning den 24/5 2006 - 11/5 2006 (Brevarkiv)

(10/5 2006)

David Baas: Blattesvenska - Metro 10/5 2006 (Nyheter och notiser)

Per Eliasson: Södertörn lägger ned utbildningar i fem språk - Universitetsläraren 11/2005 (Nyheter och notiser)

Ebba-Witt Brattström: Snuvade på doktorshatten - Dagens Nyheter 18/6 2005 (Artikelarkiv

Johannes Åman: Språkens förtvining utarmar utbildningen - Dagens Nyheter 10/3 2006 (Artikelarkiv)

Språken hotade vid högskolorna - Dagens Nyheter 7/11 2004 (Nyheter och notiser)

(8/5 2006)

Svenskt TV-utbud 2004 - Granskningsnämndens rapportserie - Rapport nr 17 maj 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

(7/5 2006)

Anna-Lena Bucher: Utveckla terminologin - en förutsättning för forskningens internationalisering - Tvärsnitt 1/2006 (Debatt- och insändararkiv)

Anders Lotsson: Det är inte dött, det luktar bara konstigt - IDG.se 2/2 2001 (Artikelarkiv)

(5/5 2005)

Alejandro Leiva Wenger: Simpla myter om förorten - Dagens Nyheter 5/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Karin Aijmer m.fl.: Engelska kan väl alla? - SULF 12/12 2005 (Artikelarkiv)

Ulla-Britt Kotsinas: Svenskans vackraste ord? - Forskning & Framsteg nr 2/05 (Recensioner)

Per-Olov Eliasson: Första konferensen om nationella språk - SULF 2/7 2004 (Nyheter och notiser)

JockZon.com - en sida som handlar om lingvistik, språkhistoria och etymologi. (Länkar)

(4/5 2006)

Åsa Mattsson: Var är alla kreativa systrar? - Dagens Nyheter 3/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Anders Flodström: Svar från KTH till Olle Käll - 2/5 2006 (Brevarkiv)

Alejandro Leiva Wenger: Förortsslangen får en stämpel - Dagens Nyheter 2/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Gringoredaktionen: "Miljonsvenska" är språkglädje - Dagens Nyheter 2/5 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Susanna Alakoski: Separationsångest - Dagens Nyheter 29/4 2006

(Debatt- och insändararkiv)

Åsa Mattsson: Från "bassa" till "buttana" - Dagens Nyheter 28/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Alejandro Leiva Wenger: Förortsslangen står för språkglädje - Dagens Nyheter 27/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Lars Åberg: Hyltenstam slår sig för professorsbröstet - Dagens Nyheter 26/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(3/5 2006)

Olle Käll: Brev till KTH - 25/4 2006 (Brevarkiv)

Barbro Ehrenberg-Sundin: Vitsen att värna om svenskan i EU-arbetet - Klarspråk 2/05 (Artikelarkiv)

Ann-Marie Ivars: Vi måste odla vår trädgård - Yliopisto 19/1996 (Artikelarkiv)

Europaparlamentets tolkar - "Europaparlamentet har ofta liknats vid Babels torn ur språksynpunkt. Utan kommunikation kunde inte Babels torn byggas vidare. Men Europaparlamentet har inte samma problem. Skillnaden är tolkarna." (Länkar)

European Charter for Regional and Minority Languages antogs 1992 av Europarådet. (Länkar)

Referensboken.com förtecknar ett antal språklexikon. (Länkar)

(2/5 2006)

Yrsa Stenius: Korrekt svenska biljett till klassresa - Aftonbladet 2/5 2006

(30/4 2006)

Torbjörn Fagerström/Kristina Julin: Undervisningsspråk på Sveriges Lantbruksuniversitet/Svar till Olle Käll - 27/4 2006 (Brevarkiv)

Lennart Hellspong: Kompendium i språkfilosofi - 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

Svenska Dialektmysterier - Fredrik Lindström utforskade ett antal svenska dialekter i detta program, som sändes i början av 2006. (Länkar)

Skogsordlistan har tagits fram av nätverket Forestry Demo Fairs och innehåller mer än 2000 facktermer för skogsbruket och träindustrin. Listan översätter mellan svenska, engelska, tyska, franska, finska, latin, spanska och portugisiska. (Länkar)

(29/4 2006)

Camilla Hammarström: Språket - det är vi - Aftonbladet 29 april 2006 (Recensioner)

(26/4 2006)

Zanyar Adami: Guss och keff är två små steg i rätt riktning - Svenska Dagbladet 26/4 (Artikelarkiv)

Anders Mildner: Delintervju från "Oro kantar vägen till framtidssvenskan" - Sydsvenska Dagbladet 15/4 2006 (Nyheter och notiser)

Bomben blev hans framtid - Sydsvenska Dagbladet 1/2 2006 (Nyheter och notiser)

Brevarkiv uppdaterades.

(25/4 2006)

Torbjörn Elensky: Språket är mer än bokstäverna - Dagens Nyheter 25/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Kenneth Hyltenstam: Forskarna är ju ense - Dagens Nyheter 22/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Stefan Helgesson: Gringo missar målet - Dagens Nyheter 21/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Ebba Witt-Brattström: Vem äger svenskan? - Dagens Nyheter 19/4 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(24/4 2006)

Eurolangs nyhetsbrev: Catalonia - Cymru connection: campaign for new rights based Welsh language act - 21/4 2006 (Nyheter och notiser)

Gomorron Sverige: Alltfler universitet undervisar på engelska - 18/4 2006 diskussionsutskift (Nyheter och notiser)

Jean Azar: Basjo, boslibo, kahpo och andra ord i svenskan - Syrianska Assyriska Akademin i Sverige 7/4 2003 (Artikelarkiv)

Wales Language Act antogs 1993. Allt fler walesare anser dock att lagen måste omarbetas och liksom den katalanska språklagen fokusera på rättigheter och även ange sanktioner. (Länkar)

(23/4 2006)

Eva Bäckstedt: Omöjligt att gräla på fel språk - Svenska Dagbladet 22/4 2006 (Artikelarkiv)

(21/4 2006)

Olle Käll: Är svenska fortfarande huvudspråk på Sveriges Lantbruksuniversitet? - 20/4 2006 (Brevarkiv)

Hygglig svengelska i all ära - Svenska Dagbladet den 9/3 2006  (Nyheter och notiser)

(20/4 2006)

svt.se nyheter: Starka reaktioner mot tvång på engelska - 20/4 2006 (Nyheter och notiser)

(18/4 2006)

Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo: Snart to hundre - Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder - 27/3 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

Sara Frennesson: Shit, den dissen var nice - C-uppsats vid Göteborgs universitet, ht 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Bengt Sigurd: Svensk språkforskning under 1900-talet - LUEP 25/1 2001 (Avhandlingar och uppsatser)

Solveig Ståhl: Internationella kontakter granskas: Cocktailavtal eller isbrytare - Lunds universitet meddelar nr 11/1999 (Artikelarkiv)

Finlands kommunförbund/Kristina Wikberg: Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk - 30/12 1998 (Avhandlingar och uppsatser)

Utvalget for språkpolitikk ved Universitetet i Oslo lade i slutet av mars 2006 på uppdrag av universitetets rektor fram ett förslag till språkpolitik för universitetet. Bland annat föreslås att norska ska vara universitetets huvudspråk, att universitetet har ett ansvar för att tillvarata och utvecka norska som ett vetenskapligt språk, att parallellspråkighet mellan engelska och norska är centralt och att finansieringsordningar och andra incitament ska jämställa publicering på engelska och norska. Inget svenskt universitet har ännu utvecklat en motsvarande strategi. Läs hela förslaget här! (Länkar)

Brevarkiv uppdaterades.

(17/4 2006)

Per-Åke Lindblom: Svenska är fortfarande inte ett officiellt språk i Sverige - Qvartilen nr 1/2006 (Artikelarkiv)

Språk inom EU förtecknar EU:s 20 officiella språk. Du kan höra exempel upplästa av tolkar inom EU:s institutioner. (Länkar)

Vetenskapsradion Språket är programmet om hur språket används och förändras, om språkvård och om hur språk och samhälle påverkar varandra. (Länkar)

The World´s Most Widely Spoken Languages - Saint Ignatius High School förtecknar olika undersökningar om språkanvändningen i världen. Alla är överens om att mandarin som modersmål har flest användare, men vilket språk är nummer två? Spanska, engelska eller hindi/urdu? Därom finns ingen enighet. (Länkar)

(16/4 2006)

Eva Mårtensson: En myt att svenskan är ett fattigt språk - Journalisten.se 19/1 2006 (Artikelarkiv)

Amalia Mattsson m.fl.: Utbildningens internationalisering och demokratin - Qvartilen, sid. 15 - 16,  september 2005 (Artikelarkiv)

(15/4 2006)

Curt Bladh: Sverige på svenska - Sundsvalls Tidning 8/12 2005 (Artikelarkiv)

Finlands språklag - den senaste versionen trädde i kraft den 1 september 2005. Den första paragrafen lyder: "Finlands nationalspråk är finska och svenska." I "Ofta frågat" ger Finlands justitieministerium kompletterande information. (Länkar)

Ulla-Britt Kotsinas: Från Ekensnack till Rinkebyska - 11/4 2001 Lärarförbundets webbplats (Artikelarkiv)

DaBitch: Mjölk ger starka barn - Cap & Design mars 1998 (Artikelarkiv)

(13/4 2006)

Brevarkiv uppdaterades.

(12/4 2006)

Ján Figel: Multilingualism is essential for the Union´s democratic legitimacy - tal vid SCIC Universities Conference, Bryssel 10/3 2006 (Avhandlingar och uppsatser)

(6/4 2006)

Johan Tralau: Döda språk ger oss nycklar till samtiden - Svenska Dagbladet 6/4 2006 (Recensioner)

Fredrik Degerlund: Svenska inte längre officiellt EU-språk? - 3/4 2006 (Brevarkiv)

(5/4 2006)

Nima Daryamadj: Ska kungen kalla oss "svennar"? - Stockholm City 4/4 2006 (Artikelarkiv)

Kenth Andréasson: Konsten att uppfinna nya ord - Göteborgs-Posten 31/3 2006 (Artikelarkiv)

Kenth Andréasson: Motståndet mot centrala språkdirektiv - Göteborgs-Posten 2/11 2005 (Artikelarkiv)

Charlotta Eriksson: Allt färre läser språk - Göteborgs-Posten 2/9 2002 (Nyheter och notiser)

Piotr Gasiorowski´s Indo-European Page - författaren redogör bland annat för olika teorier om de indo-eureopeiska språkens ursprung och lanserar samtidigt sitt eget förslag, nämligen att de uppstod på Balkan. (Länkar)

(4/4 2006)

Utlåtande gällande Deklarationen om nordisk språkpolitik - Helsingfors universitet 2/6 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Linn Gillberg: Fjäril bli till sommarfluga - Malmö högskola, vt 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Mikael Reuter: Finlandssvenskan i EU -  29/11 1994 Forskningscentralens webbplats (Artikelarkiv)

Tyda.se - svenskt-engelskt, engelskt-svenskt lexikon, som innehåller 765819 uppslagsord. (Länkar)

(3/4 2006)

Mall Stålhammar: Estniskan erövrar domäner - Språkvård nr 4/2005 (Artikelarkiv)

(2/4 2006)

Musik på små språk hotas av EU-krav - Svenska Dagbladet 29/3 2006 (Nyheter och notiser)

(31/3 2006)

Mikael Selberg: Ett språk att vara stolt över - Hitmakarna.nu 6/3 2006 (Artikelarkiv)

Inge Baring m.fl.: Engelsk gør det ikke alene -21/2 2006 (Artikelarkiv)

(30/3 2006

Simone Söderhjelm: Jag tror att de läser mig för att jag skriver om känslor - Aftonbladet 12/2 2006 (Nyheter och notiser)

(26/3 2006)

Per-Åke Lindblom: Brev till Grundlagsutredningen - 26/3 2006 (Brevarkiv)

Den lettiska språklagen antogs av Saeima, parlamentet, den 9/12 1999 och trädde i kraft den 1/9 2000. Engelsk översättning. (Länkar)

(24/3 2006)

Engelskan blev chock för Chirac - Svenska Dagbladet 24/3 2006 (Nyheter och notiser)

(22/3 2006)

Olle Käll: Tvåspråkighet, SPRINT och språkbad i klassrummet - C-uppsats februari 2002 (nedladdningsbar fil)(Avhandlingar och uppsatser)

(20/3 2006)

Per-Owe Albinsson/Cecilia Rydbeck: Frivillig kolonisering - Hela Gotland 10/3 2006 (Artikelarkiv)

Brevarkiv uppdaterades.

(19/3 2006)

Emily von Sydow: Speaking in tongues - The Bulletin, Bryssel 9/2 2006 (Artikelarkiv)

(17/3 2006)

Gunilla Ericsson: Engelska på pappret blir svenska i praktiken - Skolvärlden 15/3 2006 (Artikelarkiv)

(15/3 2006)

Kerstin Norén: Universiteten väljer språk - Språkvård nr 1/2006 (Artikelarkiv)

(14/3 2006)

Brevarkiv uppdaterades.

(10/3 2006)

Boris Benulic: Hellre Moberg än Mångkulturåret - Metro 15/2 2006 (Artikelarkiv)

Language Tempest at Orkut - Slashdoth 17/7 2005 (Nyheter och notiser)

Windows anpassas för samiska språk - Microsoft pressrum 24/11 2003 (Nyheter och notiser)

Reiner Küpper: Ist Deutsch noch internationale wissenschaftliche Sprache - Linguistik-Server Essen 1998 (Recensioner)

Christer Kiselman: Vad är ett världsspråk? - Esperantoförbundet maj 1996 (Artikelarkiv)

Dags att bekanta sig med finskan - sidorna upprätthålls av Nordens institut i Finland. (Länkar)

European Centre for Modern Languages har 33 medlemsstater. ECML är ett samarbetsorgan inom EU om undervisningen i moderna språk. På sidan finns också en rapport om organiseringen av undervisningen i moderna språk i Sverige - rapporten är på franska. (Länkar)

(23/2 2006)

Lars Ryding: Framtiden oviss för det engelska språket - Svenska Dagbladet 23/2 2006 (Artikelarkiv)

Olle Käll: En språklag för svenskan är både möjlig och nödvändig - Brev till kulturutskottet 20/2 2006 (Brevarkiv)

Staffan Thorson m.fl: Språklig enfald eller mångfald - UFL-rapport Göteborgs universitet nr 2003:6 (Avhandlingar och uppsatser)

Føroyska málnevndin (Färöiska språknämnden) bildades 1985 och samarbetar naturligtvis med övriga nordiska språknämnder. (Länkar)

Íslensk málstöð (Isländska språksekretariatet) är den isländska språknämndens sekretariat och arbetar bl.a. med språkrådgivning, neologismer (nya ord) och terminologi. 1997 lade sekretariatet ut den isländska ordbanken på nätet. Denna omfattar idag 52 olika fackspråksordlistor. Dessutom kan man samtidigt hitta motsvarigheter till de isländska orden på flera andra språk. Hemsidan finns förutom på isländska också på engelska, danska och finska. (Länkar)

Dansk sprognævn upprättades 1955 och har tre huvuduppgifter: 1) att följa med i språkets utveckling, exempelvis genom att samla nya ord; 2) att svara på frågor om det danska språket och språkbruket, och; 3) fastslå dansk rättstavning och redigera och utge den officiella rättstavningsordboken. (Länkar)

(22/2 2006)

Eskil Fagerström/Pia Rehnquist: Högskolans språkkurser närmar sig nybörjarnivå - Sydsvenska Dagbladet 9/12 2005 (Nyheter och notiser)

Gustav Fridolin (mp): Esperanto i skolan - motion 3/10 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Åsa Carlsson: Med dansen som språk - Trelleborgs Allehanda 12/4 2005 (Nyheter och notiser)

Egon Karlsson: Skolans språkkris isolerar ungdomarna - LMS "Inlägg i debatten" mars 2005 (Debatt- och insändararkiv)

Gunnar Fredriksson: Små språk drabbas på gott och ont - Aftonbladet 11/3 2002 (Artikelarkiv)

Petra Francke: Varför minskar språkintresset? - Lunds universitet meddelar nr 8/2001 (Artikelarkiv)

(20/2 2006)

Högisländskt språkcentrum - islänningarna är kända för att bedriva en språkpuristisk politik, men vissa islänningar vill gå ännu längre och även rensa ut utländska namn på männniskor, länder och orter liksom varumärken. "Tom Cruise" blir "Tumi Kross", "Japan" "Morgonöarna" och Miss World "Midgårds Freja". Språk: isländska och engelska. (Länkar)

(16/2 2006)

Språk på Internet - denna artikel summerar en undersökning om katalanskans ställning på internet. Den visar att det fanns 9200000000 webbsidor på engelska oktober 2005, en sjudubbling sedan augusti 2003. Svenska belade en elfteplats med 42100000 webbsidor. När det gäller antal webbsidor per talare ledde engelska även där med 26,98 webbsidor per talare. Isländska kom på andraplatsen med 21 sidor per talare och svenska på femteplatsen med 4,68 sidor per talare. Artikelspråket är katalanska, men det utgör inget hinder för att förstå statistiken. (Länkar)

(16/2 2006)

Svenska - en utmärkt översikt av svenska språket i Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet. (Länkar)

(15/2 2006)

Olle Käll: Antal sända långfilmer per språk i svenska tv-kanaler perioden 15/9 2005 - 16/2 2006 (Bara på Språkförsvaret)

Malin Siwe: Legalisera svenskan idag - Dagens Nyheter 7/12 2005 (Artikelarkiv)

Pekka Hallberg: Den nya språklagen i Finland - föredrag hos Svensk-Finlands vänner 8/12 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

(14/2 2006)

Norrbottningar lär sig minoritetsservice - SR Norrbotten 14/2 2006 (Nyheter och notiser)

(8/2 2006)

Josef Kurdman: Ett fattigt språk - Beyan.net 23/1 2006 (Artikelarkiv)

Anna Hannesdottir: Nordbornas språkliga rättigheter - och skyldigheter - i Norden - Sprogforum nr 29/2004 (Artikelarkiv)

C-E Rusk: Vad leder reformen av studentexamen till? - Läraren 10/2004 (Artikelarkiv)

Birger Winsa: Från tornedalsfinska till meänkieli - Pajala kommuns hemsida (först publicerad 1996) (Avhandlingar och uppsatser)

European Charter for Regional and Minority Languages antogs november 1992 av Europarådet i Strasbourg. (Länkar)

(7/2 2006)

Tomas Lundin: Omstritt experiment tvingar elever att enbart tala tyska - Svenska Dagbladet den 5/2 2006 (Nyheter och notiser)

(5/2 2006)

Debatt i Aftonbladets diskussionsforum på nätet med anledning av intervjun med Radetzki den 2/2 2006 (Nyheter och notiser)

Svante Lidén: Avskaffa svenskan - intervju med Marian Radetzki i Aftonbladet den 2/2 2006 (Nyheter och notiser)

(4/2 2006)

Symptomlådan uppdaterades.

(3/2 2006)

Brevarkiv uppdaterades.

(1/2 2006)

Annika Digréus: Pagrotsky vacklar i språkfrågan - Sveriges Radio - Ekot 1/2 2006 (Nyheter och notiser)

Eva Bäckstedt: Pagrotsky öppnar för språklag - Svenska dagbladet 1/2 2006 (Artikelarkiv)

(31/1 2006)

Per-Åke Lindblom: Svenska fortfarande inte officiellt språk - Tidningen Ångermanland 22/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Ann-Louise Forsström: Engelsk skola i Sverige? - Gefle Dagblad 26/8 2004 (Debatt- och insändararkiv)

(29/1 2006)

Rat für Deutschsprachige Terminologie: Domänenverlust im Deutschen - januari 2005 (Artikelarkiv)

Ulrika Jönzén: Kurser med engelska som undervisningsspråk - Uppsala universitet/Kvalitet och utvärdering oktober 2002 (Avhandlingar och uppsatser)

Solveig Ståhl: English spoken - fast ibland hellre än bra - Lunds universitet meddelar nr 7/1999 (Artikelarkiv)

(28/1 2006)

EU-kommissionen: Europeisk indikator för språkkunskaper - 2005 (Nyheter och notiser)

Pia Jarvad: Engelsk - eliternes nye latin?- Forskningspolitikk nr 4/2005 (Recensioner)

Jan Svensson: Slå vakt om språket! - Lunds universitet meddelar nr 3 2000 (Artikelarkiv)

(19/1 2006)

Sture Allén: Det finns ännu utrymme för omprövning av språklag - Svenska Dagbladet 19/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Catharina Grünbaum: Visst älskar vi svenska ord - Dagens Nyheter 19/1 2006 (Artikelarkiv)

Per-Åke Lindblom: Svenska fortfarande inte officiellt språk - Södermanlands Nyheter 19/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Carl Lagerqvist: På ren svenska - Gefle Dagblad 9/12 2005 (Artikelarkiv)

Gunilla Sanders: Rapport efter intervjuundersökning om svenska språkets ställning på Åland - 30/8 2003 (Avhandlingar och uppsatser)

Hans Nyman: Engelska hotet mot svenskan i medicinen - oroande eller ofarligt - Läkartidningen nr 43 1999 (Artikelarkiv)

(18/1 2006)

Jan Melin: Engelskans dominans på internet ska minska - NyTeknik 7/12 2005 (Nyheter och notiser)

Håkan Abrahamson: Fem språk stoppar akademiskt förfall - NyTeknik 11/2 2005 (Nyheter och notiser)

Doktorandspegeln 2003, Högskoleverkets rapportserie 2003:28R (Avhandlingar och uppsatser)

(17/1 2006)

Agne Gustafsson: Bisarra argument om diskriminering - Svenska Dagbladet 17/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(11/1 2006)

José Luis Ramirez: Vår rätt till svenska kränks på universiteten - Svenska Dagbladet 11/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

(9/1 2006)

Lars Elenius: Minoritetskulturer blomstrar sedan språken erkänts - Svenska Dagbladet 9/1 2006 (Debatt- och insändararkiv)

Olle Käll: Kommentar till den katalanska språklagen - 9/1 2006 (Bara på Språkförsvaret)

Bo Ralph: Tal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst - 20/12 2005 (Avhandlingar och uppsatser)

Hudiksvalls Tidning - ledare: Gör svenska till officiellt språk - 8/12 2005 (Artikelarkiv) (Bruten länk)

Per Snaprud: Världens språk tynar bort - Dagens Nyheter 14/12 2002 (Nyheter och notiser)

Marika Lagervall: Computer, dator eller tölva - om språkvårdens roll i bemötande av engelska låneord - Humanistdagboken 13, Göteborgs universitet, 2000 (Avhandlingar och uppsatser)

(5/1 2006)

Pia Köhlmyr/Arne Olofsson: Är nykläckta studenter verkligen fullfjädrade i engelska? - Föredrag vid Humanistdagarna den 12-13/11 2005 vid Göteborgs universitet (Avhandlingar och uppsatser)

(4/1 2006)

Maria Schottenius: Laglöst språk - DN 31/12 2005 (Artikelarkiv)

Per-Åke Lindblom: Hotet mot svenskan är reellt - 29/12 2005 (Bara på Språkförsvaret)

Per-Åke Lindblom: Svar till Leif Pagrotsky - 20/12 2005 (Bara på Språkförsvaret)

Björn-Eric Mattson: De onda, de goda, de fula - och de nya - Språkbruk 3/2003 (Artikelarkiv)

Björn Forsman: Svengelska kan äventyra forskningen - Chalmers magasin 1/2001 (Artikelarkiv)

(3/1 2006)

Birger Berg pläderar för en återgång till latinet som gemensamt lingua franca i Europa. Det är övernationellt, ingens modersmål; det existerar redan de facto i de europeiska språkens vokabulärer; och dessutom ger kunskaper i latin tillträde till en stor och rik litteratur, skriven på Europas modersmål. (Länkar)

Pia Jarvad: Forholdet mellem de nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter - Föredragsunderlag 14/5 2004 (Avhandlingar och uppsatser)

(2/1 2006)

Paginas IT-ordbok - Jerker Thorell är redaktör för denna utomordentliga IT-ordbok, som i skrivande stund (2/1 2006) innehåller 5213 sökbara ord, läs data- och internettermer, på både svenska och engelska. Du kan nästan alltid hitta en översättning till svenska av en dataterm på engelska i denna ordbok. Skulle termen inte återfinnas i ordboken, så kan man alltid skriva till honom och fråga. (Länkar)